02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 3. Nedeľu v Cezročnom období - 21.1. 2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Vincenta, diakona a mučeníka – spomienka.
 • Utorok: Sv. Jána Almužníka, biskupa – spomienka v katedrále Sv. Martina v Bratislave.
 • Streda: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka.
 • Štvrtok: Obrátenie Sv. Pavla, apoštola – sviatok, Založenie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.
 • Piatok: Sv. Timoteja a Títa, biskupov – spomienka.
 • Sobota: Sv. Angely Merici, panny – ľubovoľná spomienka.
 • Nedeľa: Štvrtá nedeľa v Cezročnoim období.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

21.1.2024
Nedeľa
8.00† rodičia Jozef a Marta a ich rodičia z oboch strán.
9.30Za † brata Ladislava.
11.00Za farníkov.
20.00Za zdravie a Božie požehnanie pre kňaza Mariána.
22.1.2024
Pondelok
7.00† rodičia Ambróz a Anna a starí rodičia z oboch strán.
18.00† manželka Helenasyn Roman, rodičia z oboch strán, súrodenci a ostatná rodina.
23.1.2024
Utorok
7.00† tety: Valéria, Terézia a Marta.
18.00† rodičia Anna a Alfréd.
24.1.2024
Streda
7.00† rodičia Mária a Eugen.
18.00Za † Stanislava a st.rodičov z oboch strán.
25.1.2024
Štvrtok
7.00Za Božie požehnanie a pomoc pre Evu a sesternicu Lýdiu.
18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Panáčkovú.
26.1.2024
Piatok
7.00† rodičia Inka a Stanislav.
18.00† mamička Magdaléna.
27.1.2024
Sobota
7.00† manžel Jozef.
17.00Za † rodičov Ladislava a Štefániu, Rudolfa a Paulínu, brata Ladislava a synovca Martina.
 • V nedeľu 21.1.2024 o 16:00 budeme v sále Vincentínum premietať film o  P. Jánovi Hutyrovi, CM, po ktorom bude rozhovor s autorom filmu. Všetci ste srdečne pozvaní.
 • Od štvrtka 18. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas tohto týždňa zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb.
 • Vo štvrtok 25.1.2024, na sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla, ktorý je aj výročným dňom založenia Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul bude sv. omšu o 18.00 hod. celebrovať provinciál Misijnej spoločnosti P. Tomáš Brezáni, CM.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Peter Majerčík, CM, bude vo štvrtok, 25.1. 2024, o 17:20 hod., v Kostole sv. Vincenta. 
 • Pozývame miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 27.01.2024 so začiatkom o 14:00 v sále Vincentinum na prízemí kostola.
 • Dňa 17.2.2024 sa uskutoční púť miništrantov našej farnosti do Trnavy k Panne Márii Trnavskej pod vedením kaplánov. Záujemci nech sa zapíšu v sakristii kostola sv. Vincenta. Viac informácií u kaplánov.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá učiteľku 1. stupňa s nástupom od septembra 2024 a učiteľku Nemeckého jazyka s nástupom od 1.3.2024. Záujemcovia nech píšu na mail: riaditeľstvo@vdp.sk. Viac informácií aj na webe školy: praca.vdp.sk/.
 • Cirkevné konzervatórium v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o štúdium v odboroch HUDBA, SPEV a HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční uskutoční 27. 01. 2024 od 9.45 hod. Na stretnutí s vedením školy a pedagógmi sa záujemci dozvedia všetky informácie o škole, štúdiu v jednotlivých odboroch a o prijímacích skúškach. Bližšie informácie sú dostupné na www.ckba.sk
 • Srdečne Vás pozývame na pútnickú svätú omšu ku cti blahoslavenej Zdenky Schelingovej do Kostola
  povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach v sobotu 27. januára 2024 o 17:00.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2×50 a 100€.
 • Z polície nás poprosili o uverejnenie nasledujúcich informácií: seniori_pozor_na_podvodne_telefonaty

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Farské oznamy na Nedeľu Božieho slova – 21.1.2024
Prejsť na začiatok