02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 4. Nedeľu v Cezročnom období - 28.1. 2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Streda: Sv. Jána Bosca, kňaza – spomienka.

 • Štvrtok: bl. Mária Anna Vaillot a bl. Odilia Baumgarten – spomienka vo vincentskej rodine.

 • Piatok: OBETOVANIE PÁNA – sviatok.

 • Sobota: Ľub. spomienky: Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; Sv. Oskára, biskupa a bl. Giuseppiny Nicoli – spomienka vo vincentskej rodine.

 • Nedeľa: Piata nedeľa v Cezročnoim období.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

29.1.2024
Pondelok
7.00Poďakovanie za dožitých 90 rokov Magdalény.
18.00† dcéra Simonka.
30.1.2024
Utorok
7.00Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Sofiu a Danielu.
18.00† mamička Magdaléna.
31.1.2024
Streda
7.00Za † Jozefa, otca Leonarda a st. rodičov.
18.00† manželia Alojz a Margita.
1.2.2024
Štvrtok
7.00Za Božiu pomoc a požehnanie pri skúškach.
18.00† rodičia Mária a Viliam.
2.2.2024
Piatok
7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu.
18.00Za obrátenie členov rodiny,
3.2.2024
Sobota
7.00† syn Peter.
17.00† Ján, Mária, Róbert, Elena, Júlia a Jozef.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Miroslav bude vo štvrtok, 1.2.2024, o 17:20 hod., v Kostole sv. Vincenta. 
 • Pozývame miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 20.01.2024 so začiatkom o 14:00 v sále Vincentinum na prízemí kostola.
 • Pri príležitosti konania formačného stretnutia kňazov a bratov Misijnej spoločnosti bude sv. omšu v pondelok 29.1.2024 o 18.00 hod. celebrovať provinciál Misijnej spoločnosti P. Tomáš Brezáni, CM so spolubratmi, ktorí prídu na formačné stretnutie. Všetkých srdečne pozývame. Z tohto dôvodu oznamujeme, že farská kancelária bude v pondelok 29.1.2024 zatvorená. V prípade vybavovania pohrebov bude na dverách kancelárie telefonický kontakt.
 • V našej farnosti pokračujú katechézy neokatechumenátnej cesty v pondelky a štvrtky o 19:00 v kaplnke Panny Márie zázračnej medaily. Pozývame dospelých a mládež, všetkých ktorí hľadajú odpovede na ťažkosti v tejto dobe, chcú nájsť silu a radosť z Boha, chcú obnoviť alebo prehĺbiť vieru, alebo hľadajú spoločenstvo.
 • V piatok 2.2.2024 na sviatok Obetovania Pána si môžete priniesť sviece na požehnanie.
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17:00 hod. a v piatok od 16:00 hod. Eucharistická adorácia bude vo farskom kostole v utorok a piatok od 16:00 hod.
 • Modlitba fatimskej soboty bude v sobotu 3.2.2024 po rannej svätej omši o 7:00 hod v Kostole sv. Vincenta.
 • V sobotu 3.2.2024 sa počas svätých omší na spomienku Sv. Blažeja bude udeľovať požehnanie hrdla.
 • Na budúcu nedeľu 4.2.2024 o 17.00 sa v sále Vincentínum uskutoční benefičný koncert, ktorý organizuje OZ Domov je prístav. Na koncerte vystúpi Lucy & friends, kapela pozostávajúca aj z našich farníkov. Výťažok z dobrovoľného vstupného a predaja albumu a handmade výrobkov bude použitý na podporu rodín v núdzi. Viac na plagáte v predsieni kostola, aj pod týmito oznamami.
 • Farnosť Bratislava – Vajnory oznamuje, že na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave – Vajnoroch (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8.1-8.9.2024 plnomocné odpustky. Dekrét bol vydaný pri príležitosti Roku vďačnosti, ktorým si saleziáni pripomínajú 100 rokov svojej prítomnosti na Slovensku.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Farské oznamy na 4. Nedeľu v Cezročnom období – 28.1.2024
Prejsť na začiatok