02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 5. Nedeľu v Cezročnom období - 4.2.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Agáty, panny a mučenice – spomienka.
 • Utorok: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov – spomienka.
 • Streda: Bl. Rozálie Rendu, panny – spomienka vo vincentskej rodine.
 • Štvrtok: Sv. Hieronyma Emilianiho a Sv. Jozefíny Bakhity, panny – ľubovoľné spomienky.
 • Sobota: Sv. Školastiky, panny – spomienka.
 • Nedeľa: Šiesta nedeľa v Cezročnoim období.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

4.2.2024
Nedeľa
8.00Za živých členov Posv. ruženca.
9.30† rodičia z oboch strán.
11.00Za farníkov.
20.00† členovia spoločenstva Posv. ruženca.
5.2.2024
Pondelok
7.00Prosba o Božiu pomoc pre dcéru a syna s rodinami.
18.00Zs rodičia Ján a Helena
6.2.2024
Utorok
7.00† manžel, rodičia a st. rodičia z oboch strán.
18.00Za uzdravenie Adriána
7.2.2024
Streda
7.00† teta Oľga
18.00† manžel Karol a rodičia z oboch strán
8.2.2024
Štvrtok
7.00† Rudolf.
18.00† rodičia Anna a Ondrej.
9.2.2024
Piatok
7.00Za † kňaza Antona a kňazov CM.
18.00† manžel a otec Vincent.
10.2.2024
Sobota
7.00Za uzdravenie Adriána.
17.00† brat Jozef a otec Jozef.
 • Dnes o 17.00 sa v sále Vincentínum uskutoční benefičný koncert, ktorý organizuje OZ Domov je
  prístav. Na koncerte vystúpi Lucy & friends, kapela pozostávajúca aj z našich farníkov. Výťažok z dobrovoľného vstupného a predaja albumu bude použitý na podporu rodín v núdzi.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Peter Majerčík, CM bude vo štvrtok, 8.2.2024, o 17:20 hod., v kostole sv. Vincenta de Paul.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi zo štátnych škôl sa uskutoční v sobotu 10.2. 2024 o 10:00 hod. v Kostole sv. Vincenta. Viac informácií príde rodičom v emaile.
 • Pozývame miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 10.02.2024 so začiatkom o 14:00 hod. v sále Vincentinum na prízemí kostola.
 • V stredu 7. februára 2024 o 19.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: „Sami pre nebeské kráľovstvo“ (porov. Mt 19,12) – „O celibáte pre Božie kráľovstvo“ (Mt 19,10-12).
 • Animátori Združenia mariánskej mládeže pozývajú všetky deti na karneval s témou Frozen – Ľadové kráľovstvo. Uskutoční sa v sobotu 10.2.2024 so začiatkom o 16. hod. v sále Vincentínum v priestoroch pod kostolom. Vstupné sú 2 eurá.
 • Kto by chcel podporiť našu farnosť formou poukázania 2% z daní , vzadu pri východe z kostola sú pripravené
  tlačivá, prípadne si môžete stiahnuť tlačivo z našej webovej stránky www.fara-ba-prievoz.sk V minulom roku sme prostredníctvom tejto pomoci od vás prijali sumu 4500 EUR, ktorá nám pomohla financovať denný tábor, chod sály Vincentínum a ďalšie aktivity.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 20 a 50€.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Farské oznamy na 5. Nedeľu v Cezročnom období – 4.2.2024
Prejsť na začiatok