02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 6. Nedeľu v Cezročnom období - 11.2.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Streda: POPOLCOVÁ STREDA.
 • Sobota: Siedmich svätých zakladateľov Rehole služobníkov preblahoslavenej Panny Márie – spomienka.
 • Nedeľa: 1. pôstná nedeľa.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

11.2.2024
Nedeľa
8.00Za dobrodincov kostola.
9.30† otec Zoltán a požehnanie pre mamu Martu.
11.00Za farníkov.
20.00Za † mamičku Jolanku, otca Jozefa, kr.rodičov Amáliu a Silvestra a st. rodičov z oboch strán.
12.2.2024
Pondelok
7.00† Janka a rodičia.
18.00† Felícia Buga.
13.2.2024
Utorok
7.00Poďakovanie za dar života.
18.00† sestry a stará mama.
14.2.2024
Streda
7.00Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Sofiu a Danielu.
18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu a Simonu.
15.2.2024
Štvrtok
7.00† Irena.
18.00† manžel Vavrinec a jeho rodičia.
16.2.2024
Piatok
7.00Za † manžel Štefan a rodicia Mária a Valentín a brat František.
18.00† dedo Martin – 2. výročie.
17.2.2024
Sobota
7.00Za uzdravenie Adriany.
17.00† Viera a rodičia z oboch strán.
17.00† rodičia Helena a Jozef.
 • Dnes je 32. Svetový deň chorých, ktorý ustanovil pápež sv. Ján Pavol II, pamätajme na nich vo svojich modlitbách. Pri príležitosti Svetového dňa chorých budeme v pondelok pri sv. omšiach udeľovať pomazanie chorých.
 • V stredu vstupujeme do Veľkého pôstu. Túto stredu nazývame Popolcová streda, kedy budeme udeľovať požehnanie popolom. Sväté omše budú ako v pracovný deň. Na tento deň je vyhlásený prísny pôst, to znamená: iba raz cez deň sa môžeme dosýta najesť, dvakrát menej a zdržať sa úplne mäsitých pokrmov (zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa nenahradzuje iným skutkom pokánia). Prísny pôst sa týka 18 až 60 ročných. Mladší, starší a chorí nech sa zdržia aspoň mäsitých pokrmov.
 • Pobožnosť Krížovej cesty počas celého pôstu bude v Kostole sv. Vincenta v stredu a v piatok 45 min. pred večernými sv. omšami a v piatok aj po rannej svätej omši. V prievozskom kaštieli bude krížová cesta bývať v nedeľu o 16:15 h. Kto sa zúčastní tejto pobožnosti, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“ môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Miroslav bude vo štvrtok, 15.2. 2024, o 17:20 hod. v Kostole sv. Vincenta.
 • V našej farnosti pokračujú katechézy neokatechumenátnej cesty v pondelky a štvrtky o 19:00 v kaplnke Panny Márie zázračnej medaily.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá UČITEĽKU 1. STUPŇA s nástupom od septembra 2024.
 • Kto by chcel podporiť našu farnosť formou poukázania 2% z daní , vzadu pri východe z kostola sú pripravené tlačivá, prípadne si môžete stiahnuť tlačivo z našej webovej stránky www.fara-ba-prievoz.sk.
 • Na 1. pôstnu nedeľu sa koná Zbierke na charitu. Službu a pomoc núdznym v Bratislavskej arcidiecéze môžete podporiť zaslaním finančného príspevku na účet verejnej Zbierky pre núdznych
  SK9109000000005208777794. Viac informácií nájdete na www.charitaba.sk a jej sociálnych sieťach.
 • Oznam pre miništrantov, ktorí sa nahlásili na púť do Trnavy s kaplánmi, ktorá sa uskutoční v sobotu 17. februára 2024. Súčasťou programu bude nielen sv. omša, ale aj futbal – je potrebné zobrať si primerané oblečenie a malé občerstvenie. Odchod spred kostola sv. Vincenta de Paul bude ráno o 7:30 a príchod približne o 18:00. Na bezplatnú prepravu vlakom je potrebný preukaz na bezplatnú dopravu.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2×20 a 50€.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár


Pripájame aj niekoľko oznamov, ktoré sa už nevošli do tlačenej verzie:

 • Pri príležitosti Svetového dňa chorých bude otec arcibiskup sláviť v pondelok 12. februára 2024 o 18.00 hod. svätú omšu v rehoľnom Kostole sv. Alžbety v Bratislave. Srdečne pozývame na túto svätú omšu, k modlitbe za chorých a k vďačnosti za všetkých, čo sa o chorých s láskou starajú.
 • Vpondelok 12.2. začína Národný týždeň manželstva 2024 s témou: „Vitamíny pre vzťah“. Na webe sa počas Týždňa manželstva každý deň zoznámime s jedným konkrétnym „vitamínom“ (predstavíme oblasť, na ktorej môžeme vo vzťahu zapracovať) aj s praktickými tipmi pre manželov. Viac v prílohe.
 • Teatro Colorato pozýva na Komorné tanečné divadlo & koncert skupiny Skyva z Exilu pod názvom: „Áno? Sólo pre dvoch.“ v sobotu 17.2.2024 o 19.00 hod. Uskutoční sa v rámci roka kresťanskej kultúry a Národného týždňa manželstva. Manželia Ivana a Pavol Dankovci vystúpia v komornom tanečnom divadle o krehkosti manželstva a speváčka a hudobníčka SKYVA predstaví svoj nový album Z EXILU.  Viac v prílohe.
 • Milosrdbé sestry Svätého kríža nás už teraz pozývajú na pútnickú sv. omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej do Podunajských Biskupíc v sobotu 24.2.2024 o 17.00 hod. 
 • SVÄTÉ OMŠE – KAPLNKY ÚRADU VLÁDY A BRATISLAVSKÉHO HRADU – pripájame celý text pozvánky, ktorá prišla do našej farnosti: „Milí bratia a sestry srdečne vás pozývame na slávenie sv. omší v kaplnkách v priestoroch Úradu vlády a Bratislavského hradu. Sväté omše v kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie v priestoroch Úradu vlády sú určené aj pre verejnosť. Sv. omše sú každú stredu o 16.00. Vstup je cez autobránu z Námestia slobody. Sväté omše v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v priestoroch Bratislavského hradu sú tiež pre verejnosť. Sv. omše sú každý štvrtok o 17.30. Vstup je cez hradné nádvorie, cez hlavnú bránu a kaplnka je na prvom poschodí.“

Prílohy:

Farské oznamy na 6. Nedeľu v Cezročnom období – 11.2.2024
Prejsť na začiatok