02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu [Liturgický rok "B"] - 18.2.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Streda: Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka.
 • Štvrtok: KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLA – sviatok.
 • Piatok: Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka – spomienka.
 • Nedeľa: 2. pôstná nedeľa.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 • 18.2.2024
  Nedeľa
  8.00Za dar vuery a dary Ducha Svätého pre dcéru a brata.
  9.30† rodičia Jozef a Anna, Terézia a Beňadikt i duše v očistci.
  11.00Za farníkov.
  20.00† rodičia Vojtech a Anna.
  19.2.2024
  Pondelok
  7.00† rodičia Mária a Alojz.
  18.00Manžel Peter a mama Emília.
  20.2.2024
  Utorok
  7.00† Irena.
  18.00† manžel Ladislav, rodičia Bernardína a Ladislav, st. rodičia z oboch strán, strýko Alexander a teta Gabriela.
  21.2.2024
  Streda
  7.00† mama Jozefína a starí rodičia Ondrej a Štefánia
  18.00† mamička Jana.
  22.2.2024
  Štvrtok
  7.00Poďakovanie za 60 rokov života.
  18.00Za † mamu Magdalénu a otca Ľubomíra.
  23.2.2024
  Piatok
  7.00Za † z rodiny.
  18.00† manžel, rodičia z oboch strán a ich deti.
  24.2.2024
  Sobota
  7.00Poďakovanie Pánu Bohu za dar života pri životnom jubileu Albíny.
  17.00Za † manžela, otca a dedka Milana, ktorý má 1. výročie smrti.
 • Na 1. pôstnu nedeľu sa koná Zbierka na charitu. Službu a pomoc núdznym v Bratislavskej arcidiecéze môžete podporiť aj zaslaním finančného príspevku na transparentný účet verejnej Zbierky pre núdznych: SK9109000000005208777794. Online podporu Bratislavskej arcidiecéznej charity a jej služby nájdete na www.charitaba.sk a jej sociálnych sieťach. V mene Bratislavskej arcidiecéznej charity ďakujeme.
 • Počas pôstneho obdobia, pondelok až piatok, ráno o 6.00. sa v kaplnke NPM – Zázračnej medaily budeme modliť ranné chvály. Modlitbu budú viesť bratia z 1. spoločenstva neokatechumenátnej cesty. Všetci sme pozvaní.
 • Každú sobotu v pôstnom období bude bývať v Marianke pobožnosť Krížovej cesty pod vedením P Jozefa Garaja CM. Začiatok je vždy o 12.00. Doprava je individuálna a stretávame sa pri prvom zastavení.
 • Vo štvrtok na sviatok Katedry sv. Petra je možné získať úplné odpustky (za zvyčajných podmienok), ktoré sa udelia veriacemu, ktorý od poludnia 21.2. do polnoci 22.2. navštívi katedrálny chrám a nábožne sa pomodlí: Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha).
 • Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Peter Majerčík, CM bude vo štvrtok, 22.2. 2024, o 17:20 hod. v Kostole sv. Vincenta.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 100 a 300€.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Oznamy, ktoré sa nevošli do tlačenej verzie

 • Milosrdné sestry Svätého kríža nás pozývajú na pútnickú sv. omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej do Podunajských Biskupíc v sobotu 24.2.2024 o 17.00.
 • Kto by chcel podporiť našu farnosť formou poukázania 2% z daní, vzadu pri východe z kostola sú pripravené tlačivá, ktoré si môžete zobrať, ale aj stiahnuť z našej webovej stránky: fara-ba-prievoz.sk.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá UČITEĽKU 1. STUPŇA s nástupom od septembra 2024. Ponuku voľných pracovných miest nájdete tu.

Stále oznamy na obdobie pôstu

 • Pobožnosť Krížovej cesty počas celého pôstu bude v Kostole sv. Vincenta v stredu a v piatok 45 min. pred večernými sv. omšami a v piatok aj po rannej svätej omši. V prievozskom kaštieli bude krížová cesta bývať v nedeľu o 16:15 h. Kto sa zúčastní tejto pobožnosti, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“ môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V našej farnosti pokračujú katechézy neokatechumenátnej cesty v pondelky a štvrtky o 19.00 v kaplnke NPM – Zázračnej medaily.

Prílohy:

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu [B] – 18.2.2024
Prejsť na začiatok