02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu [B] - 25.2.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Utorok: Sv. Gregora z Nareku, opáta a učiteľa Cirkvi – spomienka.
 • Nedeľa: 3. pôstná nedeľa.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

25.2.2024
Nedeľa
8.00† Jozef a rodičia.
9.30† otec Ľudovít a syn Dominik.
11.00Za farníkov.
20.00† dcéra Petra, † rodičia a † Terézia.
26.2.2024
Pondelok
7.00† ujo Emil.
18.00Za zdravie a Božiu pomoc pre Magdu.
27.2.2024
Utorok
7.00Poďakovanie za 70 rokov života pre Antona.
18.00† rodičia Margita a Ľudovít.
28.2.2024
Streda
7.00† manžel Jozef.
18.00Za dar viery a obrátenia pre Rodinu.
29.2.2024
Štvrtok
7.00† Anna.
18.00† Jozef.
1.3.2024
Piatok
7.00Prosba o Božiu milosť pre sestru a krstné deti.
18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre deti s manželmi a vnúčatá.
2.3.2024
Sobota
7.00Za vyliatie Ducha Svatého pre Lauru.
17.00† členovia spoločenstva Posvätného ruženca.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Miroslav, CM bude vo štvrtok, 29.2. 2024, o 17.20 v Kostole sv. Vincenta.
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16:00. Eucharistická adorácia bude vo farskom kostole v utorok a piatok od 16:00 do večernej svätej omše a v utorok aj po večernej sv. omši.
 • Modlitba fatimskej soboty bude v sobotu 2.3.2024 po rannej svätej omši o 7:00 hod v Kostole sv. Vincenta.
 • Zbierka na bratislavskú arcidiecéznu charitu z minulej nedele vyniesla 1748,95 €.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2 x 20€.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Oznamy na obdobie pôstu

 • Pobožnosť Krížovej cesty počas celého pôstu bude v Kostole sv. Vincenta v stredu a v piatok 45 min. pred večernými sv. omšami a v piatok aj po rannej svätej omši. V prievozskom kaštieli bude krížová cesta bývať v nedeľu o 16:15 h. Kto sa zúčastní tejto pobožnosti, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“ môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Počas pôstneho obdobia, pondelok až piatok, ráno o 6.00 sa v kaplnke NPM – Zázračnej medaily budeme modliť ranné chvály. Modlitbu budú viesť bratia z 1. spoločenstva neokatechumenátnej cesty. Všetci sme pozvaní.
 • Každú sobotu v pôstnom období bude bývať v Marianke pobožnosť Krížovej cesty pod vedením P Jozefa Garaja CM. Začiatok je vždy o 12.00. Doprava je individuálna a stretávame sa pri prvom zastavení.
 • V našej farnosti pokračujú katechézy neokatechumenátnej cesty v pondelky a štvrtky o 19.00 v kaplnke NPM – Zázračnej medaily.

Dlhodobé oznamy

 • Kto by chcel podporiť našu farnosť formou poukázania 2% z daní, vzadu pri východe z kostola sú pripravené tlačivá, ktoré si môžete zobrať, ale aj stiahnuť z našej webovej stránky: fara-ba-prievoz.sk.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá UČITEĽKU 1. STUPŇA s nástupom od septembra 2024. Ponuku voľných pracovných miest nájdete tu.

Na záver pripájame link na článok o púti miništrantov našej farnosti do Trnavy.

Bazilika sv. Mikuláša v Trnave

 

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu [B] – 25.2.2024
Prejsť na začiatok