02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu [B] - 3.3.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Kazimíra – spomienka.
 • Štvrtok: Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc – spomienka.
 • Piatok: Sv. Jána od Boha, rehoľníka – spomienka.
 • Sobota: Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky – spomienka
 • Nedeľa: 4. pôstná nedeľa.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

3.3.2024
Nedeľa
8.00Za živých členov spoločenstva Posvätného ruženca.
9.30† Emil.
11.00Za farníkov.
20.00Za † Elenu Iliťovú.
4.3.2024
Pondelok
7.00† rodičia Ondrej a Emília.
18.00Za Božiu pomoc a ochranu i za obrátenie členov rodiny.
5.3.2024
Utorok
7.00† starí a prastarí rodičia.
18.00† manžel a rodičia z oboch strán.
6.3.2024
Streda
7.00† Fridrich.
18.00Požehnanie pre syna Marka a poďakovanie za 30 rokov života.
7.3.2024
Štvrtok
7.00† rodina Žáková Ružena, František a Michal.
18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre mamu Annu.
8.3.2024
Piatok
7.00† rodičia Ján a Anna a starí rodičia z oboch strán.
18.00† manžel Ondrej
9.3.2024
Sobota
7.00† otec Róbert a starí rodičia z oboch strán.
17.00† manžel Alexander a ostatní zosnulí z oboch strán.
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať elektronickú prihlášku na štúdium do 30.apríla 2024 na stránke www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí chcú raz slúžiť Bohu a ľuďom ako kňazi, si podávajú prihlášku i do Kňazského seminára v Nitre na stránke www.ksnr.sk.
 • Pozývame Vás na 3. ročník pôstnej pešej nočnej púte z Trstína – Hájička do Šaštína s názvom „Železný pútnik“. Bude sa konať z piatka na sobotu 15. – 16. marca 2024. Viac informácii na webe Trnavskej arcidiecézy.
 • Rodičom, starým rodičom a deťom prajeme radostné a požehnané prežitie jarných prázdnin a pre tých, ktorí cestujú želáme šťastný návrat domov.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Oznamy na obdobie pôstu

 • Pobožnosť Krížovej cesty počas celého pôstu bude v Kostole sv. Vincenta v stredu a v piatok 45 min. pred večernými sv. omšami a v piatok aj po rannej svätej omši. V prievozskom kaštieli bude krížová cesta bývať v nedeľu o 16:15 h. Kto sa zúčastní tejto pobožnosti, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“ môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Počas pôstneho obdobia, pondelok až piatok, ráno o 6.00 sa v kaplnke NPM – Zázračnej medaily budeme modliť ranné chvály. Modlitbu budú viesť bratia z 1. spoločenstva neokatechumenátnej cesty.
 • Každú sobotu v pôstnom období bude bývať v Marianke pobožnosť Krížovej cesty pod vedením P Jozefa Garaja CM. Začiatok je vždy o 12.00. Doprava je individuálna a stretávame sa pri prvom zastavení.
 • V našej farnosti pokračujú katechézy neokatechumenátnej cesty v pondelky a štvrtky o 19.00 v kaplnke NPM – Zázračnej medaily.

Dlhodobé oznamy

 • Kto by chcel podporiť našu farnosť formou poukázania 2% z daní, vzadu pri východe z kostola sú pripravené tlačivá, ktoré si môžete zobrať, ale aj stiahnuť z našej webovej stránky: fara-ba-prievoz.sk.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá UČITEĽKU 1. STUPŇA s nástupom od septembra 2024. Ponuku voľných pracovných miest nájdete tu.
Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu [B] – 3.3.2024
Prejsť na začiatok