02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu [B] - 10.3.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Sv. Martina z Tours, biskupa – slávnosť (len v katedrále).
 • Nedeľa: 5. pôstna nedeľa.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

10.3.2024
Nedeľa
8.00 Za dobrodincov kostola.
9.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Kováčovú a Solčanovú.
11.00 Za farníkov.
20.00 † manžel Milan a rodičia z oboch srán.
11.3.2024
Pondelok
7.00 † Otakar a Magdaléna s rodičmi.
18.00 † Fridrich.
12.3.2024
Utorok
7.00 Za obrátenie brata s rodinou.
18.00 Za Božie požehnanie, pomoc a ochranu pre rodičov a celú rodinu.
13.3.2024
Streda
7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre manželku Andreu.
18.00 Za zdravie v rodine.
14.3.2024
Štvrtok
7.00 † rodičia Jozef a Anna.
18.00 † rodičia Helena a Pavel a st. rodičia.
15.3.2024
Piatok
7.00 † rodičia a st. rodičia.
18.00 † rodičia Margita a Milan, bratia Milan a Alojz.
16.3.2024
Sobota
7.00 † mamička Ernestína.
17.00 † Mária a Pavol.
 • Stretnutie birmovancov, ktorých vedie páter Peter Majerčík, CM bude vo štvrtok, 14.3.2024, od 17.20 v kostole sv. Vincenta de Paul.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi zo štátnych škôl sa uskutoční v sobotu 16.3.2024 o 10.00 v Kostole sv. Vincenta. Viac informácií príde rodičom v e-maile.
 • Pozývame miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 16.03.2024 so začiatkom o 14.00 v sále Vincentinum na prízemí kostola.
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva, ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať elektronickú prihlášku na štúdium do 30.apríla 2024 na stránke www.frcth.uniba.sk.
 • Srdečne pozývame deti z našej farnosti vo veku od 6 do 14 rokov na tradičný Farský denný tábor, ktorý bude naša farnosť tento rok organizovať v spolupráci s OZ Stanovačka. Bohatý program tábora na tému “Povolanie k svätosti“ bude deťom spestrovať začiatok letných prázdnin, v termíne od 1. do 4. júla 2024 (pondelok až štvrtok). Informácie o tábore a prihláškach môžete získať v predajni pod kostolom od pondelka, 11. marca 2024.
 • Dom Quo Vadis pozýva na pôstnu polievku Podeľme sa, v utorok 12.3 od 15.00 do 21.00 do Domu Quo Vadis. Výťažok zbierky pôjde pre Úsmev ako dar, na podporu rodín. Tešíme sa na Vás. Viac info na www.domquovadis.sk.
 • V stredu 13. marca 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: „Kto poslúcha otca, občerstvuje matku“ (Sir 3,7) – O láske medzi rodičmi a deťmi (Sir 3,1-16).
 • Počas blížiacich sa maturitných skúšok, vyprosujeme pre našich maturantov múdrosť a dary Ducha Svätého. Pozývame k modlitbe za maturitné skúšky a správne životné rozhodnutia.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 40 a 50€.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Oznamy na obdobie pôstu

 • Pobožnosť Krížovej cesty počas celého pôstu bude v Kostole sv. Vincenta v stredu a v piatok 45 min. pred večernými sv. omšami a v piatok aj po rannej svätej omši. V prievozskom kaštieli bude krížová cesta bývať v nedeľu o 16:15 h. Kto sa zúčastní tejto pobožnosti, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“ môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Počas pôstneho obdobia, pondelok až piatok, ráno o 6.00 sa v kaplnke NPM – Zázračnej medaily budeme modliť ranné chvály. Modlitbu budú viesť bratia z 1. spoločenstva neokatechumenátnej cesty.
 • Každú sobotu v pôstnom období bude bývať v Marianke pobožnosť Krížovej cesty pod vedením P Jozefa Garaja CM. Začiatok je vždy o 12.00. Doprava je individuálna a stretávame sa pri prvom zastavení.

Dlhodobé oznamy

 • Kto by chcel podporiť našu farnosť formou poukázania 2% z daní, vzadu pri východe z kostola sú pripravené tlačivá, ktoré si môžete zobrať, ale aj stiahnuť z našej webovej stránky: fara-ba-prievoz.sk.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá UČITEĽKU 1. STUPŇA s nástupom od septembra 2024. Ponuku voľných pracovných miest nájdete tu.

Plagáty:

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu [LAETARE] – 10.3.2024
Prejsť na začiatok