02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu [B] - 17.3.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka.
 • Utorok: Sv. Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie – slávnosť.
 • Sobota: Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa – spomienka.
 • Nedeľa: Palmová (kvetná) nedeľa.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

17.3.2024
Nedeľa
8.00Za † Jozefa a starých otcov Jozefov
9.30† otec Kamil a starí rodičia z oboch strán
11.00Za farníkov.
20.00† rodičia: Rozália a Vincent a súrodenci.
18.3.2024
Pondelok
7.00Za Božie požehnanie a zdravie pre deti s rodinami
18.00Za † Eriku Švecovu
19.3.2024
Utorok
7.00Za rodinu Malú
18.00zomrelý Jozef
20.3.2024
Streda
7.00Zs st. rodičia Eugen a Anna a brat Eugen
18.00Za† súrodencov Mária, Alojz, Jaroslav a ich najbližší
21.3.2024
Štvrtok
7.00† rodina Hangáčová.
18.00† rodičia: Helena a Eugen, brat Jozef. Jelenčíkovci.
22.3.2024
Piatok
7.00Zs st. rodičia Mária a Jozef, prateta Mária, Zs st. rodičia Ján a Irma, prastrýko Jozef
18.00Za † sesternicu Emiliu a jej rodičov.
23.3.2024
Sobota
7.00Zs teta Jarka, strýko Jozef, sestra Inka, krstní rodičia Tedodor a Lýdia, krstná mama Viera
17.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Lauru.
 • Birmovanci, skupina P. Miroslava, CM sa stzretne vo štvretok 21. marca 2024 o 17.20 v kostole sv. Vincenta de Paul.
 • Pozývame vás na modlitbu Krížovej cesty, 20. marca 2024 o 17:00. Krížová cesta sa uskutoční s hudobnou podporou Základnej umeleckej školy svätej Cecílie. Účinkovať budú žiaci a pedagógovia ZUŠ svätej Cecílie a spevácky zbor Tempus.
 • V sobotu, 23.3. sa bude konať v tomto pôstnom období posledný raz krížová cesta v Marianke pod vedením pátra Jozefa Garaja. Pozývame cyklistov na púť prechodom cez Malé Karpaty do Marianky. Podrobnosti sú na nástenke.
 • V sobotu 23.3. a na Palmovú nedeľu 24.3. bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. V sobotu spovedáme v Kostole sv. Vincenta od 15.00 do 18.00h. V nedeľu v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze 15.00h – 17.00h a v Kostole sv. Vincenta od 17.00h – 21.00h. Prosíme veriacich, aby túto možnosť využili v čo najväčšom počte. Ďakujeme za pochopenie.
 • Dňa 13. apríla sa pod záštitou bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského uskutoční medzinárodná konferencia pre rodičov, pedagógov a odbornú verejnosť na aktuálne témy prevencie
  duševného zdravia. Zahraniční odborníci z praxe poskytnú rodičom praktické rady ako vychovať silné a odvážne deti. Viac informácii na stránke www.sosformacia.sk
 • Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 19.-21. apríla 2024 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací
  formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.rodinkovo.sk Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.
 • Srdečne pozývame deti z našej farnosti vo veku od 6 do 14 rokov na tradičný Farský denný tábor, ktorý bude naša farnosť tento rok organizovať v spolupráci s OZ Stanovačka. Bohatý program tábora na tému “Povolanie k svätosti“ bude deťom spestrovať začiatok letných prázdnin, v termíne od 1. do 4. júla 2024 (pondelok až štvrtok). Informácie o tábore a prihláškach môžete získať v predajni pod kostolom od pondelka, 11. marca 2024.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 • Kolégium Antona Neuwirtha ponúka študijno-formačný program, ktorý Ti pomôže budovať nielen intelekt, ale aj charakter a zmysluplné vzťahy v komunite. Nevadí, že ešte veľmi nevieš, čo so životom. Kolégium môže byť presne tým miestom, kde nájdeš a prehĺbiš vzťah k sebe, k blížnym a tiež k Bohu.

  Kolégium sú hlboké diskusie nad veľkými otázkami, ktoré si kladie každý človek. Kolégium je komunita výnimočných mladých ľudí, o ktorú sa môžeš kedykoľvek oprieť. Kolégium je klasické vzdelávanie s originálnymi textami veľkých autorov. Kolégium sú stretnutia so zaujímavými osobnosťami z rôznych oblastí spoločenského života. Buď súčasťou tohto príbehu!

  Všetky potrebné informácie o programe, pilieroch klasického vzdelávania, ubytovaní či školnom nájdeš na našej webovej stránke. Prihlášku do vysokoškolského programu si môžeš poslať do 14. apríla 2024.

  Ak chceš skúsiť a presvedčiť sa, aké dobré je Kolégium a spoznať program a študentov bližšie, prihlás sa na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v kaštieli v Ivanke pri Dunaji 20. marca 2024 o 16:00. (k oznamu je pripojený aj plagát).

Oznamy na obdobie pôstu

 • Pobožnosť Krížovej cesty počas celého pôstu bude v Kostole sv. Vincenta v stredu a v piatok 45 min. pred večernými sv. omšami a v piatok aj po rannej svätej omši. V prievozskom kaštieli bude krížová cesta bývať v nedeľu o 16:15 h. Kto sa zúčastní tejto pobožnosti, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“ môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Počas pôstneho obdobia, pondelok až piatok, ráno o 6.00 sa v kaplnke NPM – Zázračnej medaily budeme modliť ranné chvály. Modlitbu budú viesť bratia z 1. spoločenstva neokatechumenátnej cesty.

Dlhodobé oznamy

 • Kto by chcel podporiť našu farnosť formou poukázania 2% z daní, vzadu pri východe z kostola sú pripravené tlačivá, ktoré si môžete zobrať, ale aj stiahnuť z našej webovej stránky: fara-ba-prievoz.sk.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá UČITEĽKU 1. STUPŇA s nástupom od septembra 2024. Ponuku voľných pracovných miest nájdete tu.

Iné

 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 17.3.2024
Prejsť na začiatok