02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na Palmovú nedeľu [B] - 24.3.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Štvrtok Pánovej večere.
 • Piatok utrpenia Pána.
 • Svätá sobota.
 • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

24.3.2024
Nedeľa
8.00† rodičia Augustín a Mária, svokrovci Karol a Štefánia a ostat. z rodiny.
9.30† rodičia: Kováčoví a Hitkoví a František.
11.00Za farníkov.
20.00† mamička Izabela.
25.3.2024
Pondelok
7.00Za dar viery pre rodinu.
18.00† manžel Štefan, rodičia Leonárd a Mária, a Emerencia, Alojz a Anna.
26.3.2024
Utorok
7.00† z rodiny Malej.
18.00† Eugen a Mária.
27.3.2024
Streda
7.00† rodičia František a Anna.
18.00Za zdravie a dary Ducha Svatého pre rodinu.
28.3.2024Štvrtok18.00† Jaroslav (50r. narodenia).
29.3.2024Piatok15.00Obrady utrpenia a smrti Pána (neslúži sa sv. omša).
30.3.2024Sobota18.30Poďakovanie Bohu za dožitých 80r. života a prosba o Božie požehnanie.
 • Dnes je PALMOVÁ [KVETNÁ] NEDEĽA, čiže NEDEĽA UTRPENIA PÁNA. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa, kedy Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho pozemského života. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka.
 • Na ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE (ZELENÝ ŠTVRTOK) sa ranné sväté omše neslávia. V tento deň bude
  sláviť otec arcibiskup Mons. Zvolenský svätú omšu svätenia olejov (Missa chrismatis) v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9:30 h, počas ktorej otec arcibiskup požehná a posvätí oleje používané pri vysluhovaní sviatostí. Večerná sv. omša v Kostole sv. Vincenta bude o 18.00. Po nej bude možnosť zotrvať v Getsemanskej záhrade do 21.00.
 • Na PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK) sa neslávi Eucharistia, aby viac vynikla jediná obeta
  Ježiša Krista na Kalvárii. Ráno o 8.00 bude modlitba ranných chvál vo farskom kostole. O 11.00 hod. bude
  modlitba Krížovej cesty. O 15:00 h budeme sláviť obrady utrpenia a smrti Pána. V tento deň pokánia je prísny
  pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Sviatosť oltárna bude vystavená do 21.00.
 • SVÄTÚ SOBOTU (BIELA SOBOTA) začneme liturgicky spoločne prežívať o 8.00 rannými chválami vo
  farskom kostole. Veľkonočná vigília začne v Kostole sv. Vincenta o 18.30.
 • Na Svätú sobotu si po ranných chválach budeme môcť prísť do 18:00 uctiť Boží hrob v kostole sv. Vincenta.
 • Rozpis veľkonočných liturgických slávení v našej farnosti je pripojený ako príloha týchto oznamov a zverejnený je aj na  výveske v predsieni kostola a na informačnej tabuli pred kostolom.
 • Dnes (v nedeľu) pokračuje v našej farnosti spoločná sv. spoveď. V Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
  v Prievoze od 15.00h do 17.00h a v Kostole sv. Vincenta od 17.00h – 21.00h. Prosíme veriacich, aby túto
  možnosť využili v čo najväčšom počte.
 • Fórum kresťanských inštitúcií pozýva pripomenúť si v pondelok, 25. Marca 2024, 36. výročie Sviečkovej
  manifestácie. Pri tejto príležitosti bude o 18.00 v kostole Jezuitov sláviť svätú omšu Mons. Stanislav
  Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Viac info. na facebookovom profile „Sviečková manifestácia“.
 • Na budúci týždeň sa v noci z 30. na 31. marca mení čas. O 2.00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny
  na 3.00 hod. letného času. Zo soboty na nedeľu. Teda vstávame o hodinu skôr.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20, 30 a 100€.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Dlhodobé oznamy

 • Kto by chcel podporiť našu farnosť formou poukázania 2% z daní, vzadu pri východe z kostola sú pripravené tlačivá, ktoré si môžete zobrať, ale aj stiahnuť z našej webovej stránky: fara-ba-prievoz.sk.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá UČITEĽKU 1. STUPŇA s nástupom od septembra 2024. Ponuku voľných pracovných miest nájdete tu.

Iné

 • Liturgické slávenia Veľkého týždňa 24
 • Dňa 13. apríla sa pod záštitou bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského uskutoční medzinárodná konferencia pre rodičov, pedagógov a odbornú verejnosť na aktuálne témy prevencie
  duševného zdravia. Zahraniční odborníci z praxe poskytnú rodičom praktické rady ako vychovať silné a odvážne deti. Viac informácii na stránke www.sosformacia.sk
 • Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 19.-21. apríla 2024 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací
  formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.rodinkovo.sk Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.
 • Kolégium Antona Neuwirtha ponúka študijno-formačný program, ktorý Ti pomôže budovať nielen intelekt, ale aj charakter a zmysluplné vzťahy v komunite. Nevadí, že ešte veľmi nevieš, čo so životom. Kolégium môže byť presne tým miestom, kde nájdeš a prehĺbiš vzťah k sebe, k blížnym a tiež k Bohu.

  Kolégium sú hlboké diskusie nad veľkými otázkami, ktoré si kladie každý človek. Kolégium je komunita výnimočných mladých ľudí, o ktorú sa môžeš kedykoľvek oprieť. Kolégium je klasické vzdelávanie s originálnymi textami veľkých autorov. Kolégium sú stretnutia so zaujímavými osobnosťami z rôznych oblastí spoločenského života. Buď súčasťou tohto príbehu!

  Všetky potrebné informácie o programe, pilieroch klasického vzdelávania, ubytovaní či školnom nájdeš na našej webovej stránke. Prihlášku do vysokoškolského programu si môžeš poslať do 14. apríla 2024.

Farské oznamy na Palmovú nedeľu – 24.3.2024
Prejsť na začiatok