02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania - 31.3.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Druhá Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

31.3.2024
Nedeľa
8.00† manžel Ferninand.
9.30Za † kňaza Vladimíra.
11.00Za farníkov.
20.00Poďakovanie za zdravie a prosba o Božie požehnanie pre Gabrielu a brata Miloša.
1.4.2024
Pondelok
8.00† rodičia: imrich a Alžbeta.
9.30† rodičia z oboch strán.
11.00Za farníkov.
20.00† otec František, rodičia a brat.
2.4.2024
Utorok
7.00Za vyliatie Ducha Svätého pre Annu a jej detí.
18.00
Poďakovanie za dožitých 80 rokov života a prosba o zdravie a BP do ďalších rokov pre Martu.
3.4.2024
Streda
7.00† rodičia Margarétka a Rudolf, Antony a Erik.
18.00† rodičia Michal a Alžbeta, bratia Aôexander a Gotfried, manžel Ladislav.
4.4.2024
Štvrtok
7.00Poďakovanie za dar života.
18.00Poďakovanie za 80 rokov života a 60 rokov manželstva. Prosba o Božie požehnanie.
5.4.2024
Piatok
7.00Za rodinu † Márie.
18.00Poďakovanie za dožitých 90 rokov života – Valéria Tiefenbacherová.
6.4.2024
Sobota
7.00Za zdravie, Božiu pomoc a za obratenie dcery Henriety, zaťa Milana a vnuka Filipa.
17.00† rodičia Mariana a Ladislav.
 • Dnes je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania. Je to nedeľa všetkých nedieľ, najväčšia slávnosť v liturgickom roku. Tento sviatok Cirkev slávi na celom svete osem dní, ktoré nazývame oktávou. Taktiež obdobie päťdesiatich dní do Nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden veľký deň, ako jedna nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania. Po sv. omšiach o 8.00 a 9.30 vám požehnáme veľkonočné jedlá.
 • V Pondelok vo Veľkonočnej Oktáve (Veľkonočný pondelok) budú sv. omše v Kostole sv. Vincenta a v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze, tak ako v nedeľu.
 • V stredu 3. apríla 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio
  divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
 • Stretnutie birmovancov, ktorú vedie P. Miroslav bude vo štvrtok, 4.4. 2024, o 17.20 v Kostole sv. Vincenta.
 • Stretnutie miništrantov bude v sobotu 6.4.2024, o 14:00 hod, v sále Vincentínum na prízemí farského kostola.
 • Naša farnosť organizuje autobusovú Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove s rádiom Lumen,
  dňa 4.5.2024 (sobota). Cena Púte je 50 eur a prihlásiť sa môžete v predajni sv. Vincenta do 15 apríla, kvôli
  obmedzenému počtu miest (46 osôb). Sprevádzajú nás P. Peter, farár a kapláni P. Peter a P. Miroslav.
 • Na Slávnosť Božieho milosrdenstva 7. apríla 2024 sa v Bratislave uskutoční modlitbová procesia z Kostola sv. Cyrila a Metoda do Kostola Panny Márie Snežnej. Program začne o 15.00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda a vyvrcholí sv. omšou o 17.00 v Kostole Panny Márie Snežnej. Hlavným celebrantom bude Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku (na konci oznamov pripájame plagát).
 • Vyšlo nové číslo časopisu Vincent v nás, ktoré sa venuje téme Božieho služobníka Jána Havlíka, ktorého blahorečenie iíntenzívne pripravujeme. Zakúpiť si ho môžete v kostole sv. Vincenta de Paul za symbolické 1 EURO. Pozývame vás aj takouto formou spoznávať život tohto Božieho sluhu a aj takto sa pripravovať na túto mimoriadnú udalosť v živote Cirkvi na Slovensku.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 2×20 a 50€.
 • Dnes je po svätej omši tradičná farská ofera.
 • Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.
 • Ďakujeme miništrantom, organistom, pani kostolníčkam, kostolníkom, pani upratovačke, speváckym zborom
  a dobrovoľníkom za dôstojný priebeh liturgických slávností počas veľkonočných sviatkov.
 • Milí farníci, spolu so svojimi predstavenými a spolubratmi – želáme a vyprosujeme Vám veľkú otvorenosť pre Dary od Vzkrieseného Pána a radostné ALELUJA!

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy:

Dlhodobé oznamy

 • Kto by chcel podporiť našu farnosť formou poukázania 2% z daní, vzadu pri východe z kostola sú pripravené tlačivá, ktoré si môžete zobrať, ale aj stiahnuť z našej webovej stránky: fara-ba-prievoz.sk.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá UČITEĽKU 1. STUPŇA s nástupom od septembra 2024. Ponuku voľných pracovných miest nájdete tu.

Iné

 • Dňa 13. apríla sa pod záštitou bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského uskutoční medzinárodná konferencia pre rodičov, pedagógov a odbornú verejnosť na aktuálne témy prevencie duševného zdravia. Zahraniční odborníci z praxe poskytnú rodičom praktické rady ako vychovať silné a odvážne deti. Viac informácii na stránke www.sosformacia.sk
 • Kolégium Antona Neuwirtha ponúka študijno-formačný program, ktorý Ti pomôže budovať nielen intelekt, ale aj charakter a zmysluplné vzťahy v komunite. Nevadí, že ešte veľmi nevieš, čo so životom. Kolégium môže byť presne tým miestom, kde nájdeš a prehĺbiš vzťah k sebe, k blížnym a tiež k Bohu.

  Kolégium sú hlboké diskusie nad veľkými otázkami, ktoré si kladie každý človek. Kolégium je komunita výnimočných mladých ľudí, o ktorú sa môžeš kedykoľvek oprieť. Kolégium je klasické vzdelávanie s originálnymi textami veľkých autorov. Kolégium sú stretnutia so zaujímavými osobnosťami z rôznych oblastí spoločenského života. Buď súčasťou tohto príbehu!

  Všetky potrebné informácie o programe, pilieroch klasického vzdelávania, ubytovaní či školnom nájdeš na našej webovej stránke. Prihlášku do vysokoškolského programu si môžeš poslať do 14. apríla 2024.

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania – 31.3.2024
Prejsť na začiatok