02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na Nedeľu Božieho milosrdenstva - 7.4.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Zvestovanie Pána – slávnosť (preložená z 25. marca).
 • Štvrtok: Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka – spomienka.
 • Sobota: Sv. Martina I., pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka.
 • Nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

7.4.2024
Nedeľa
8.00Za živých členov posv. ruženca
9.30† Marta Porubanová.
11.00Za farníkov.
20.00† manžel Alojz.
8.4.2024
Pondelok
7.00† mama Justína.
18.00† rodičia Cecília a Juraj a ostatní zosnulí členovia rodiny.
9.4.2024
Utorok
7.00† Miroslav.
18.00† Etela Chrvalová.
10.4.2024
Streda
7.00Za dar viery pre rodinu Kalivodovú.
18.00† rodičia Antónia a Alfonz.
11.4.2024
Štvrtok
7.00† Karol a Helenka.
18.00† Oliver.
12.4.2024
Piatok
7.00† Emília a Jozef.
18.00† Miroslav
13.4.2024
Sobota
7.00† členovia posv. ruženca.
17.00Za Ruženku k jej 80 rokom života. Božie požehnanie.
 • Dnes na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás pozývame na pobožnosť Korunky k Božiemu milosrdenstvu v Kostole sv. Vincenta o 15.00 hod. pred vystaveným obrazom Milosrdného Ježiša. Každý veriaci môže v tento deň získať plnomocné odpustky pre seba, alebo duše v očistci ak splní predpísané podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, odpútanie sa od akéhokoľvek hriechu i ľahkého) a pomodlí sa modlitbu Verím v Boha, Otče náš i nábožný povzdych „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“.
 • Stretnutie birmovancov, skupina P. Petra Majerčíka, sa uskutoční vo štvrtok 11. apríla 2024 so začiatkom od 17.20 hod. Všetkých veriacich prosíme o modlitby za nich pred blížiacim sa termínom birmovky, ktorá bude v našej farnosti už 20. apríla 2024.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi zo štátnych škôl sa uskutoční v sobotu 13.apríla.2024 o 10.00 hod. v Kostole sv. Vincenta. Viac informácií príde rodičom v emaile.
 • Stretnutie miništrantov bude v sobotu 13.4.2024, o 14.00 hod, v sále Vincentínum na prízemí farského
  kostola.
 • Zápis do 1. ročníka na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul bude v dňoch 12. a 13. apríla 2024. Bližšie
  informácie na plagáte.
 • Naša farnosť organizuje autobusovú Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove s rádiom Lumen, dňa 4.mája 2024 (sobota). Cena púte je 50 eur a prihlásiť sa môžete v predajni sv. Vincenta do 15 apríla 2024.
 • Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých od 15 do 35 rokov na arcidiecézny florbalový turnaj KornelCup. Turnaj sa uskutoční 20.apríla 2024 v Ivanke pri Dunaji. Prihlásených čakajú zaujímavé ceny a možnosť postupu na celoslovenské kolo florbalového turnaja. Viac informácií na plagáte.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20 a 30€.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy:

Dlhodobé oznamy

 • Vyšlo nové číslo časopisu Vincent v nás, ktoré sa venuje téme Božieho služobníka Jána Havlíka, ktorého blahorečenie iíntenzívne pripravujeme. Zakúpiť si ho môžete v kostole sv. Vincenta de Paul za symbolické 1 EURO. Pozývame vás aj takouto formou spoznávať život tohto Božieho sluhu a aj takto sa pripravovať na túto mimoriadnú udalosť v živote Cirkvi na Slovensku.
 • Kto by chcel podporiť našu farnosť formou poukázania 2% z daní, vzadu pri východe z kostola sú pripravené tlačivá, ktoré si môžete zobrať, ale aj stiahnuť z našej webovej stránky: fara-ba-prievoz.sk.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá UČITEĽKU 1. STUPŇA s nástupom od septembra 2024. Ponuku voľných pracovných miest nájdete tu.

Iné

 • Dňa 13. apríla sa pod záštitou bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského uskutoční medzinárodná konferencia pre rodičov, pedagógov a odbornú verejnosť na aktuálne témy prevencie duševného zdravia. Zahraniční odborníci z praxe poskytnú rodičom praktické rady ako vychovať silné a odvážne deti. Viac informácii na stránke www.sosformacia.sk
 • Kolégium Antona Neuwirtha ponúka študijno-formačný program, ktorý Ti pomôže budovať nielen intelekt, ale aj charakter a zmysluplné vzťahy v komunite. Nevadí, že ešte veľmi nevieš, čo so životom. Kolégium môže byť presne tým miestom, kde nájdeš a prehĺbiš vzťah k sebe, k blížnym a tiež k Bohu.

  Kolégium sú hlboké diskusie nad veľkými otázkami, ktoré si kladie každý človek. Kolégium je komunita výnimočných mladých ľudí, o ktorú sa môžeš kedykoľvek oprieť. Kolégium je klasické vzdelávanie s originálnymi textami veľkých autorov. Kolégium sú stretnutia so zaujímavými osobnosťami z rôznych oblastí spoločenského života. Buď súčasťou tohto príbehu!

  Všetky potrebné informácie o programe, pilieroch klasického vzdelávania, ubytovaní či školnom nájdeš na našej webovej stránke. Prihlášku do vysokoškolského programu si môžeš poslať do 14. apríla 2024.

Farské oznamy na Nedeľu Božieho milosrdenstva – 7.4.2024
Prejsť na začiatok