02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu - 14.4.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Štvrtá veľkonočná nedeľa [Nedeľa Dobrého Pastiera]

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

14.4.2024
Nedeľa
8.00 † starí rodičia Ján a Lea, manželia Jozef a Viktória, Ivan.
9.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Otca.
11.00 Za farníkov.
20.00 † Alojz.
15.4.2024
Pondelok
7.00 Za † manžela Jána, rodičia z oboch strán a st. rodičia.
18.00 † Cecília a Pavol Szabovci.
16.4.2024
Utorok
7.00 † Jozefína.
18.00 † Ivan Mako.
17.4.2024
Streda
7.00 † manžel Rudolf a jeho rodičia Jozef a Mária.
18.00 † Štefan a Emília Križanovci
18.4.2024
Štvrtok
7.00 † Anna a Štefan.
18.00 † starí rodičia Anton a Emília, Štefan a Mária, bratia Marian a Vincent.
19.4.2024
Piatok
7.00 † z rodiny Ďurinovej a Jančovej.
18.00 † starí rodičia Jozefína a Gejza.
20.4.2024
Sobota
7.00 † Ľubomír Chudík.
17.00 † manžel Ivan, rodičia Valer a Valéria, svokrovci a st. rodičia z oboch strán.
 • Začína sa TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA. Veriacemu, ktorý sa v tomto týždni
  nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, sa za obvyklých podmienok udeľujú
  úplné odpustky.
 • S radosťou oznamujeme, že skupina birmovancov, ktorá sa od jesene 2022 pripravovala pod vedením P. Petra Majerčíka, CM, uzatvorí svoju prípravu sviatosťou birmovania, ktorú v našej farnosti vyslúži pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko v sobotu 20. apríla 2024 o 10.00 hod. Všetkých vás pozývame k modlitbe za našich birmovancov ako i k účasti na slávnostnej svätej omši v kostole Sv. Vincenta de Paul.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Miroslav bude vo štvrtok, 18.4. 2024, o 17.20 v Kostole sv. Vincenta.
 • Denný stacionár sv. Vincenta de Paul ponúka službu pre seniorov odkázaných počas dňa na pomoc. Bližšie informácie na plagáte.
 • Naša farnosť organizuje autobusovú Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove s rádiom Lumen, dňa 4.5.2024 (sobota). Cena púte je 50 eur a prihlásiť sa môžete v predajni sv. Vincenta do 15 apríla 2024.
 • Pozývame na cyklosplav, ktorý sa uskutoční dňa 8. mája 2024. Viac informácií v pozvánke.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10, 20, 2 x 50 a 100€.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy:

Dlhodobé oznamy

 • Nové číslo časopisu Vincent v nás, ktoré sa venuje téme Božieho služobníka Jána Havlíka, si ho môžete zakúpiť kostole sv. Vincenta de Paul za symbolické 1 €. 
 • Kto by chcel podporiť našu farnosť formou poukázania 2% z daní, vzadu pri východe z kostola sú pripravené tlačivá, ktoré si môžete zobrať, ale aj stiahnuť z našej webovej stránky: fara-ba-prievoz.sk.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá UČITEĽKU 1. STUPŇA s nástupom od septembra 2024. Ponuku voľných pracovných miest nájdete tu.
Farské oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu – 14.4.2024
Prejsť na začiatok