02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na Nedeľu Dobrého Pastiera - 21.4.2024


LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Utorok: Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka – spomienka.
 • Streda: Sv. Juraja, mučeníka a Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka – ľubovoľné spomienky.
 • Štvrtok: SV. MARKA, EVANJELISTU – sviatok.
 • Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

21.4.2024
Nedeľa
8.00Za dobrodincov kostola.
9.30† z rodiny Murinovej.
11.00Za farníkov.
20.00† Mária.
22.4.2024
Pondelok
7.00† Matilda a Peter Plaštiakovci a Mária Šauflová.
18.00† František, Terézia, Jana, Ľudmila a Emil.
23.4.2024
Utorok
7.00† Zdeno.
18.00Poďakovanie za šťastnú plavbu.
24.4.2024
Streda
7.00Za uzdravenie brata Juraja.
18.00† manžel Melichar a starí rodičia z oboch strán.
25.4.2024
Štvrtok
7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Benedikta a jeho rodinu.
18.00† rodičia Mária a Vladimír a starí rodičia Mária a Rudolf.
26.4.2024
Piatok
7.00† Mária. Anna a Štefan.
18.00† rodičia Alžbeta a Ernest.
 • Dnes na 4. Veľkonočnú Nedeľu – Nedeľu dobrého pastiera bude o 15:00 v Kostole sv. Vincenta de Paul pobožnosť za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Pozývame Vás na cyklosplav Malého Dunaja z Vrakune do Zálesia a odtiaľ bicyklami do šúrskych slatín v stredu 8.5.2024 (deň pracovného pokoja), pod duchovným vedením nášho kaplána P. Petra Majerčíka, CM. Bližšie informácie na nástenke a na plagáte.
 • Pozývame všetkých miništrantov na púť miništrantov PUMIN 2024 v Šaštíne, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. mája 2024. Súčasťou programu bude sv. omša, workshopy, futbal alebo floorbal. Z našej farnosti pôjdeme spolu s P. Miroslavom Vaľkom. Odchod spred kostola sv. Vincenta de Paul bude ráno o 6.30 a príchod približne o 19:30. Na bezplatnú prepravu vlakom je potrebný preukaz na bezplatnú dopravu. V prípade záujmu sa môžete zapísať v sakristii.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Miroslav bude vo štvrtok, 25.4.2024, o 17.20 v Kostole sv. Vincenta.
 • Informácie pre pútnikov do Krakova s rádiom Lumen 4.5.2024. Odchod autobusom v sobotu skoro ráno 2:30 hod od parkoviska pri Kostole sv. Vincenta, a predpokladaný návrat o 22:00 hod. Odporúčame vám si na tento deň vybaviť poistenie liečebných nákladov na cestu v zahraničí. Nezabudnite si vziať platný občiansky preukaz. V prípade, ak sa niekto z prihlásených nemôže púte zúčastniť, prosíme, aby si za seba našiel náhradu. Program je na plagáte na výveske. Ešte je možnosť sa nahlásiť v predajni sv. Vincenta.
 • Základná umelecká škola sv. Cecílie pozýva na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa budú konať v priestoroch budovy školy ZUŠ sv. Cecílie na Chlumeckého 10 v dňoch od 30. mája 2024. O konkrétnom dni a čase Vás budeme informovať mailom, alebo telefonicky. Pred prijímacími skúškami je potrebné najneskôr do 27. mája 2024 vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na našej webovej stránke www.zusc.sk.
 • Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie nájdeme na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10, 30 a 50€.
 • Dnes je zbierka na kňazský seminár.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy:

 

Dlhodobé oznamy

 • Nové číslo časopisu Vincent v nás, ktoré sa venuje téme Božieho služobníka Jána Havlíka, si ho môžete zakúpiť kostole sv. Vincenta de Paul za symbolické 1 €. 
 • Kto by chcel podporiť našu farnosť formou poukázania 2% z daní, vzadu pri východe z kostola sú pripravené tlačivá, ktoré si môžete zobrať, ale aj stiahnuť z našej webovej stránky: fara-ba-prievoz.sk.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá UČITEĽKU 1. STUPŇA s nástupom od septembra 2024. Ponuku voľných pracovných miest nájdete tu.
Farské oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu – 21.4.2024
Prejsť na začiatok