02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu - 28.4.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY – sviatok.
 • Utorok: Sv. Pia V., pápeža – ľubovoľná spomienka.
  Streda: Sv. Jozefa, robotníka – ľubovoľná spomienka
  Štvrtok: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka.
 • Piatok: SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV – sviatok
  Sobota: Sv. Floriána, mučeníka – ľubovoľná spomienka.
 • Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

28.4.2024
Nedeľa
8.00Poďakovanie za 18 rokov života pre Lauru
9.30Poďakovanie za 60 rokov života.
11.00Za farníkov.
20.00† manželia Eduard a Jozefína a syn Ľubko.
29.4.2024
Pondelok
7.00Za uzdravenie Adriána.
18.00† z rodiny Varačekovej a Grošmidovej, bratia Ján a Jozef.
30.4.2024
Utorok
7.00Za Božie požehnanie pre rodinu Ďurinovú.
18.00† rodičia Viktoria a Jozef a vnuk Jozef
1.5.2024
Streda
7.00Poďakovanie za život syna Vladimíra a prosba o dary Ducha Svätého pre jeho prácu
18.00† rodičia z oboch strán.
2.5.2024
Štvrtok
7.00Za † priateľky Jozefína, Oľga, Eva a Ružena
18.00† Anna, Ján, Roman a ostatný členovia rodiny
3.5.2024
Piatok
7.00† manžel Peter a syn Jaroslav.
18.00Za† manžela Františka a rodičov z oboch strán
4.5.2024
Sobota
7.00† členovia spoločenstva Posvätného ruženca.
17.00

† Fridrich a Irena.

 • Možno ste si všimli obraz – graffity vedľa pastoračného centra. Obraz znázorňuje človeka, ktorý sa modlí, rozjíma, medituje. Holubica je symbolom Ducha Svätého, ale aj nového života, novej nádeje. Holubica, ktorá prináša zelenú ratolesť po potope sveta.
 • Pozývame Vás na diskusný večer o synode, kde môžete klásť otázky priamo účastníkovi synody v Ríme. Hosťom diskusie bude gréckokatolíckyvladyka Milan Lach, SJ. V pondelok 29.4 o 18.00 hod. v Dome Quo Vadis.
 • Počas mesiaca máj budú bývať v Kostole sv. Vincenta de Paul májové pobožnosti so ctihodným Jánom Havlíkom vždy v nedeľu o 15.00 hod.
 • V stredu 1. mája 2024 o 19.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Miroslav bude vo štvrtok, 02.05.2024, o 17.20 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul.
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod.
 • Eucharistická adorácia bude vo farskom kostole v utorok a piatok od 16.00 hod. do večernej svätej omše a v utorok aj po večernej sv. omši.
 • Modlitba fatimskej soboty bude v sobotu 4.5.2024 po rannej svätej omši o 7.00 hod. v Kostole sv. Vincenta.
 • Informácie pre pútnikov do Krakova s rádiom Lumen 4.5.2024. Odchod autobusom v sobotu skoro ráno 2.30 hod. hod od parkoviska pri Kostole sv. Vincenta, a predpokladaný návrat o 22.00 hod. Program je na priloženom plagáte.
 • Pozývame Vás na cyklosplav Malého Dunaja z Vrakune do Zálesia a odtiaľ bicyklami do šúrskych slatín v stredu 8.5.2024 (deň pracovného pokoja), pod duchovným vedením nášho kaplána P. Petra Majerčíka, CM. Bližšie informácie na nástenke a na plagáte.
 • Pozývame všetkých miništrantov na púť miništrantov PUMIN 2024 v Šaštíne, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. mája 2024. Z našej farnosti pôjdeme ako skupina spolu s P. Miroslavom Vaľkom. Odchod spred kostola sv. Vincenta de Paul bude ráno o 6.30 hod. a príchod približne o 19.30 hod. V prípade záujmu sa môžete ešte zapísať v sakristii.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10 a 50€.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy:

Dlhodobé oznamy

 • Nové číslo časopisu Vincent v nás, ktoré sa venuje téme Božieho služobníka Jána Havlíka, si ho môžete zakúpiť kostole sv. Vincenta de Paul za symbolické 1 €. 
Farské oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu – 28.4.2024
Prejsť na začiatok