02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu - 5.5.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – slávnosť (prikázaný sviatok).

 • Piatok: Sv. Lujzy de Marillac – slávnosť vo vincentskej rodine tiež Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka.

 • Sobota: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka.

 • Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

5.5.2024
Nedeľa
8.00† manžel Leonard a rodina.
9.30Za živých členov Posv. ruženca.
11.00Za farníkov.
20.00†. Milan Kolenčík.
6.5.2024
Pondelok
7.00† Zdeno.
18.00† rodičia Ján a Anna, matka Anna, teta Margita.
7.5.2024
Utorok
7.00† rodičia Jozef a Amália, brat Jozef a švagrina Mária.
18.00† manžel Štefan, brat Juraj . rodičia Helena a Gejza.
8.5.2024
Streda
7.00† manželka Margita a jej rodičia
18.00† Ján a Magita.
9.5.2024
Štvrtok
7.00†. Vladimír Hrbatý.
18.00† rodičia Vasil a Helena, sestra Anna, tety Júlia a Mária.
10.5.2024
Piatok
7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Jaroslava.
18.00† sestra Jarmila, bratia Miroslav a Imrich, švagor a švagriné.
11.5.2024
Sobota
7.00Za † rodičov Antoniu a Františka.
17.00† Rudolf.
 • Počas mesiaca máj budú bývať v Kostole sv. Vincenta de Paul májové pobožnosti so ctihodným Jánom Havlíkom vždy v nedeľu o 15.00 hod.
 • Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami za úrodu. Záväzný je jeden deň.
 • V stredu 8. mája bude v kostole sv. Vincenta celodenná adorácia. Sviatosť Oltárna bude vyložená po rannej svätej omši do večernej svätej omše. Vzadu na stolíku je papier, na ktorý sa môžete zapísať.
 • Vo štvrtok 9.mája je prikázaný sviatok – Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole sv. Vincenta ráno o 7.00, večer o 18.00 a o 20.00. V Kostole Najsv. Srdca Ježišovho v Prievoze ráno o 6.00.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Miroslav bude vo štvrtok, 09.05.2024, o 17.20 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul.
 • Slávnosť Sv. Lujzy de Marillac je prenesená na piatok 10. mája.
 • Pozývame všetkých miništrantov na púť miništrantov PUMIN 2024 v Šaštíne, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. mája 2024. Odchod spred kostola sv. Vincenta de Paul bude ráno o 6.30 a príchod približne o 19:30.
 • Riaditeľka Materskej školy sv. Vincenta de Paul na Chlumeckého oznamuje, že elektronické žiadosti na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k 1.9.2024 sú zverejnené na stránke materskej školy
  skolka.vdp.sk od 2.mája 2024. Podpísané žiadosti sa budú prijímať 20. a 21. mája. Ďalšie informácii sú na výveske aj na stránke MŠ.
 • Základná umelecká škola sv. Cecílie Vás pozýva na talentové prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v termíne od 30.5. – 7.6.2024 na Chlumeckého 10 v Bratislave. Pred tým je potrebné do 27.5.2024 vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na nájdete na stránke školy www.zusc.sk.
 • Pri príležitosti 160. výročia narodenia Jozefa Murgaša, rímskokatolíckeho kňaza a vynálezcu, ktorý ako prvý človek na svete uskutočnil bezdôtový prenos hlasu v roku 1905 nad zemským povrchom sa uskutioční v priestoropch nového pastoračného centra pri kostole Sv. Vincenta de Paul výstava. Uskutoční sa v nedeľu 19.5. po ranej sv. omši, cca. od 9.00 a  potrvá do 13.00 hod.
 • V nedeľu 26.5. o 16:00 hod. bude v sále Vincentinum film o Jankovi Havlíkovi – Na ceste k dokonalosti. Všetkých srdečne pozývame.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20 a 30€.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka pre katolícke masmédiá.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy:

Dlhodobé oznamy

 • Nové číslo časopisu Vincent v nás, ktoré sa venuje téme Božieho služobníka Jána Havlíka, si ho môžete zakúpiť kostole sv. Vincenta de Paul za symbolické 1 €. 
Farské oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu – 5.5.2024
Prejsť na začiatok