02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu - 12.5.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej – ľubovoľná spomienka.

 • Utorok: SV. MATEJA, APOŠTOLA – sviatok.

 • Štvrtok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – spomienka.

 • Sobota: Sv. Jána I., pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka.

 • Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

12.5.2024
Nedeľa
8.00Za dobrodincov kostola.
9.30† Jozef Racz.
11.00Za farníkov.
20.00† manžel Peter.
13.5.2024
Pondelok
7.00† z rodiny Korbášová, Víťazková, Osuská, Kečkešová.
18.00Za zdravie a prácu pre Reniku, syna Patrika a rodinu Ožvoldíkovú.
14.5.2024
Utorok
7.00Za † st. rodičov Alžbetu a Viktora a vnuka Ivana.
18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre brata Jána s rodinou.
15.5.2024
Streda
7.00Za Viliáma, Máriu a Barborku.
18.00Za uzdravenie a Božie požehnanie pre krstného syna Jozefa.
16.5.2024
Štvrtok
7.00Poďakovanie za dožitých 50r. života pre syna Juraja.
18.00Poďakovanie za dožitých 50r. života pre manžela Juraja a 20r. dcéry Lucie.
17.5.2024
Piatok
7.00Za zdravie a božie požehnanie pre rodiny Večerníková a Kováčiková.
18.00Za † rodičov a starých rodičov z oboch strán.
18.5.2024
Sobota
7.00† Juraj, Pavel a Viliam.
17.00† rodičia Helena a Štefan, manžel Pavol.
 • V nedeľu o 15.00 bude v Kostole sv. Vincenta de Paul májová pobožnosť so ctihodným Jánom Havlíkom.
 • Mladí umelci zo Základnej umeleckej školy Sv. Cecílie Vás pozývajú na májovú pobožnosť Kvetinky májové, ktorá sa uskutoční v pondelok 13. mája 2024 o 17.00 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul.
 • Tento týždeň v stredu, piatok a v sobotu letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú: Prosby za jednotu kresťanov alebo prosba za duchovné povolania.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Miroslav bude vo štvrtok, 16.05.2024, o 17.20 hod. v
  Kostole sv. Vincenta de Paul.
 • Pozývame Vás na 15. ročník letnej cyklopúte pod vedením pátra Augustína. Termín: 4. – 13. júla. Podrobnosti sú na nástenke.
 • V sobotu 18.mája bude v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania pre deti zo štátnych škôl. Prosíme vás o modlitby za deti, ich rodičov a krstných rodičov aby rástli vo viere.
 • Na budúcu nedeľu 19.5. sa v novom pastoračnom centre uskutoční výstava z príležitosti 160. výročia narodenia Jozefa Murgaša, rímskokatolíckeho kňaza a vynálezcu, ktorý ako prvý človek na svete uskutočnil bezdrôtový prenos hlasu v roku 1905 nad zemským povrchom. Výstava potrvá od 9:00 do cca 14:00. O 12.00 bude hlavná prezentácia.
 • Aj tento rok pozývame na tradičnú oratoriánsku Návštevu siedmich kostolov Bratislavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2024, v predvečer sviatku svätého Filipa Nériho, tento rok nedele Najsvätejšej Trojice. Informácie nájdete na stránke https://7kostolov.sk Treba sa zaregistrovať online.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 2×20, 2×50 a 120€.
 • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Iné:

 • Walsinghamské spoločenstvo na Slovensku pozýva na 12. ročník katlíckej pútnickej konferencie s názvom „Nové svitanie“, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 17. júla 2024 na Skalke pri Trenčíne. Konferencia je určená pre jednotlivcov aj celé rodiny. Úvodnú svätú omšu bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Viac informácií na plagáte a na www.novesvitanie.sk

Prílohy:

 •  

Dlhodobé oznamy

 • V nedeľu 26.5. o 16:00 hod. bude v sále Vincentinum film o Jankovi Havlíkovi – Na ceste k dokonalosti. Všetkých srdečne pozývame.
 • Nové číslo časopisu Vincent v nás, ktoré sa venuje téme Božieho služobníka Jána Havlíka, si ho môžete zakúpiť kostole sv. Vincenta de Paul za symbolické 1 €. 
Farské oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu – 12.5.2024
Prejsť na začiatok