02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na Nedeľu zoslania Ducha Svätého - 19.5.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – spomienka.

 • Utorok: Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov – ľubovoľná spomienka.

 • Streda: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka.

 • Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA – sviatok.

 • Sobota: Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, Sv. Gregora VII., pápeža a Sv. Márie Magdalény de’Pazzi, panny – ľubovoľné spomienky.

 • Nedeľa: Najsvätejšej Trojice.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

19.5.2024
Nedeľa
8.00† manžel Michal a rodičov z oboch strán.
9.30Za † Ľudmilu Kujivočovú a pokoj srdca pre syna Andrea.
11.00Za farníkov.
20.00Za zdravie a Božie požehnanie pre manželku Annu a syna Petra.
20.5.2024
Pondelok
7.00† rodičia Gregor a Anna, starí rodičia z oboch strán, brat Anton a švagor Michal.
18.00Za † otca Alfonza a rodinu Vlčkovú.
21.5.2024
Utorok
7.00Za † rodinných priateľov Viera, Laco a Katka.
18.00Za obrátenie Mateja a Lukáša.
22.5.2024
Streda
7.00Za † priateľov: Magda, Peter a Viliam.
18.00† Mikuláš.
23.5.2024
Štvrtok
7.00† otec Jozef a starí rodičia: Anna a Ján.
18.00Za † Valériu, Vojtecha a Juraja.
24.5.2024
Piatok
7.00Za † Milana Balucha.
18.00† priateľka Libuša.
25.5.2024
Sobota
7.00Za † priateľov: Erika, Eugen a Jozef.
17.00† sestra Marica a rodičia Ján a Magdaléna.
 • Dnes je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve, alebo recitovaní
  hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Dnes (v nedeľu) sa v novom pastoračnom centre uskutoční výstava z príležitosti 160. výročia narodenia Jozefa Murgaša, rímskokatolíckeho kňaza a vynálezcu, ktorý ako prvý človek na svete uskutočnil bezdrôtový prenos hlasu v roku 1905 nad zemským povrchom. Výstava potrvá od 9.00 do cca 14.00. O 12.00 bude hlavná prezentácia.
 • Aj dnešnú nedeľu bude v Kostole sv. Vincenta májová pobožnosť so ctihodným Jánom Havlíkom o 15.00 hod.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Miroslav bude vo štvrtok, 23.05.2024, o 17.20 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul.
 • V piatok 24.5.2024 Spojená škola sv. Vincenta de Paul oslavuje 30. výročie od založenia školy. Ďakujeme všetkým rodičom, priaznivcom, dobrodincom za prejavenú dôveru a pomoc. Prosíme o modlitby za našu cirkevnú školu, jej deti a pedagógov.
 • V sobotu 25.mája bude v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania pre deti zo Spojenej školy sv.Vincenta de Paul. Prosíme vás o modlitby za deti, ich rodičov a krstných rodičov aby rástli vo viere.
 • Aj tento rok pozývame na tradičnú oratoriánsku Návštevu siedmich kostolov Bratislavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2024, v predvečer sviatku svätého Filipa Nériho, tento rok nedele Najsvätejšej Trojice. Informácie nájdete na stránke https://7kostolov.sk Treba sa zaregistrovať online.
 • Na budúcu nedeľu 26.5. o 16.00 hod. bude v sále Vincentinum film o Jankovi Havlíkovi – Na ceste k
  dokonalosti. Všetkých srdečne pozývame.
 • Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22.
  septembra 2024. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life
  organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke: https://www.pochodzazivot.sk/
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 2×10, a 20€.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy:

Iné:

 • Walsinghamské spoločenstvo na Slovensku pozýva na 12. ročník katlíckej pútnickej konferencie s názvom „Nové svitanie“, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 17. júla 2024 na Skalke pri Trenčíne. Konferencia je určená pre jednotlivcov aj celé rodiny. Úvodnú svätú omšu bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Viac informácií na plagáte a na www.novesvitanie.sk

Dlhodobé oznamy

 • Nové číslo časopisu Vincent v nás, ktoré sa venuje téme Božieho služobníka Jána Havlíka, si ho môžete zakúpiť kostole sv. Vincenta de Paul za symbolické 1 €. 
Farské oznamy na Nedeľu zoslania Ducha Svätého – 19.5.2024
Prejsť na začiatok