02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice - 26.5.2024

 •  

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Augustína z Canterbury, biskupa – ľubovoľná spomienka.

 • Streda: Sv. Pavla VI., pápeža – ľubovoľná spomienka.

 • Štvrtok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI – slávnosť (prikázaný sviatok).

 • Sobota: Svätého Justína, mučeníka – spomienka.

 • Nedeľa: Deviatá nedeľa v cezročnom období.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

26.5.2024
Nedeľa
8.00† Reňe Marty.
9.30Za † Mareka, Patrika, Rodičov, St, rodičov a krstných rodičov.
11.00Za farníkov.
20.00† manžel Štefan a rodičia z oboch strán.
27.5.2024
Pondelok
7.00Požehnanie pre rodičov Jozef a Mária.
18.00† rodičia Tibor a Monika.
28.5.2024
Utorok
7.00† Šefan a Anna.
18.00† rod. Pinteková.
29.5.2024
Streda
7.00Za obrátenie dcéry Nadi.
18.00† Paul Marty.
30.5.2024
Štvrtok
7.00† Marian.
18.00Za † rodičov Etela a Ján, František a Emília, a sestra Elena.
20.00Za farníkov.
31.5.2024
Piatok
7.00Požehnanie pre dcéru Ivetu, jej deti a vnúčatá.
18.00Za † Jozefa a rodičov z oboch strán.
1.6.2024
Sobota
7.00† Vojtech Bäck.
17.00† členovia Posv. ruženca.
 • Vo štvrtok 30.5. je prikázaný sviatok, slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú vo farskom kostole sv. Vincenta ráno o 7.00, večer o 18.00 s Eucharistickou procesiou okolo kostola a o 20.00. V Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze ráno o 6.00. Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní na eucharistickej procesii, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Pozývame deti, zvlášť prvopríjímajúce, aby si do procesie pripravili košíky s lupienkami z kvetov.
 • Aj dnešnú nedeľu bude v Kostole sv. Vincenta májová pobožnosť so ctihodným Jánom Havlíkom o 14.45 hod.
 • Dnes (v nedeľu) o 16.00 hod. bude v sále Vincentinum film o Jankovi Havlíkovi – Na ceste k dokonalosti. Všetkých srdečne pozývame.
 • Modlitba fatimskej soboty bude v sobotu 1.6.2024 po rannej svätej omši o 7.00 v Kostole sv. Vincenta.
 • Na budúcu nedeľu 2. júna 2024 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO
  KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.
 • Základná umelecká škola sv. Cecílie Vás pozýva na talentové prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v termíne od 30.5. do 7.6.2024 na Chlumeckého 10 v Bratislave. Pred tým je potrebné do 27.5.2024 vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na nájdete na stránke školy www.zusc.sk
 • Animátori zo Združenia mariánskej mládeže pozývajú stredoškolákov, vysokoškolákov a mladých pracujúcich na otvorené farské stretko. Kto má chuť prísť sa zoznámiť, zašportovať si, zahrať hry, porozprávať, vidíme sa v nedeľu 2.6. o 17.30 na farskom ihrisku – vchod pri Zmrzlinke. V prípade zlého počasia sa stretko uskutoční v sále pod kostolom. Priniesť občerstvenie je vítané a spokojne vezmite aj kamoša.
 • Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22.
  septembra 2024. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life
  organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke www.pochodzazivot.sk
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 2×10 a 20€.
 • Zbierka na masmédiá činila sumu 1260.05 €.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy:

Iné:

 • Walsinghamské spoločenstvo na Slovensku pozýva na 12. ročník katlíckej pútnickej konferencie s názvom „Nové svitanie“, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 17. júla 2024 na Skalke pri Trenčíne. Konferencia je určená pre jednotlivcov aj celé rodiny. Úvodnú svätú omšu bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Viac informácií na plagáte a na www.novesvitanie.sk

Dlhodobé oznamy

 • Nové číslo časopisu Vincent v nás, ktoré sa venuje téme Božieho služobníka Jána Havlíka, si ho môžete zakúpiť kostole sv. Vincenta de Paul za symbolické 1 €. 
Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice – 26.5.2024
Prejsť na začiatok