02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 9. Nedeľu v Cezročnom období - 2.6.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – spomienka.

 • Streda: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – spomienka

 • Štvrtok: Sv. Norberta, biskupa – ľubovoľná spomienka

 • Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO – slávnosť.

 • Sobota: Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie – spomienka.

 • Nedeľa: Desiata nedeľa v cezročnom období.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

2.6.2024
Nedeľa
8.00Za živých členov Posv. ruženca.
9.30Za zdravie a Božiu pomoc pre Hyacintu
11.00Za farníkov.
20.00Za zdravie a Božie požehnanie pre manželku Annu a syna Petra
3.6.2024
Pondelok
7.00† Mária, Andrej, Ľudovít, Ján, Karol
18.00† Lukáš Vig (presunuté z 3 mája).
4.6.2024
Utorok
7.00Za zdravie a B.požehnanie a B.pomoc v ťažkej chorobe pre Kvetoslavu.
18.00Za Božie požehnanie pre rodinu.
5.6.2024
Streda
7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána.
18.00† rod. Lukešová.
6.6.2024
Štvrtok
7.00† Alžbeta, Václav a ostatní členovia rodiny – živí i zosnulí.
18.00† Milan.
7.6.2024
Piatok
7.00† rodičia a starí rodičia z rodiny Hlavatej a Sabovej.
18.00Za prijatie do Božieho kráľovstva nenarodenej Magdaleny.
8.6.2024
Sobota
7.00† Mária.
17.00† rodičia, sestra Valéria, Ján a Juraj.
 • Animátori zo Združenia mariánskej mládeže pozývajú stredoškolákov, vysokoškolákov a mladých pracujúcich na otvorené farské stretko. Kto má chuť prísť sa zoznámiť, zašportovať si, zahrať hry, porozprávať, vidíme sa v nedeľu 2.6. o 17.30 na farskom ihrisku – vchod pri Zmrzlinke. V prípade zlého počasia sa stretko uskutoční v sále pod kostolom. Priniesť občerstvenie je vítané a spokojne vezmite aj kamoša.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Miroslav bude v stredu 5.6.2024, o 17.30 v sále
  Vincentinum na prízemí kostola.
 • Stretnutie miništrantov a ich rodičov bude v sobotu 8.6.2024, o 14.00 hod, v sále Vincentínum na prízemí farského kostola spojené s grilovačkou na farskom ihrisku.
 • V piatok 7.6. je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Hodová slávnosť v Prievozskom kaštieli je presunutá na nedeľu 9.6.2024.
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.00.
 • Eucharistická adorácia bude vo farskom kostole v utorok a piatok od 16.00 do večernej svätej omše a v utorok aj po večernej sv. omši.
 • Chceli by sme vás všetkých srdečne pozvať na deň otvorených dverí v sobotu, dňa 15. júna do Komunity Cenacolo na Včelársku Paseku v blízkosti obce Kráľová pri Senci. Program začíname o 13.30 modlitbou svätého ruženca, po ktorej bude nasledovať svätá omša celebrovaná Mons. Nicolom Girasolim, apoštolským nunciom na Slovensku. Bližšie informácie na výveske.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10, 20 a 100€.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy:

Iné:

 • Walsinghamské spoločenstvo na Slovensku pozýva na 12. ročník katlíckej pútnickej konferencie s názvom „Nové svitanie“, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 17. júla 2024 na Skalke pri Trenčíne. Konferencia je určená pre jednotlivcov aj celé rodiny. Úvodnú svätú omšu bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Viac informácií na plagáte a na www.novesvitanie.sk
 •     
 • Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22.
  septembra 2024. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life
  organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke www.pochodzazivot.sk
 •  
Farské oznamy na 9. Nedeľu v Cezročnom období – 2.6.2024
Prejsť na začiatok