02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 10. Nedeľu v Cezročnom období - 9.6.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Utorok: Sv. Barnabáša, apoštola– spomienka.

 • Štvrtok: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka.

 • Nedeľa: Jedenásta nedeľa v Cezročnom období.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

9.6.2024
Nedeľa
8.00Za usporiadanie vzťahov v rodine.
9.30Za † rodičov z oboch strán.
11.00Za farníkov.
20.00Za dobrodincov kostola.
10.6.2024
Pondelok
7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov Máriu a Štefana.
18.00† Pavol, Kamila, Renáta.
11.6.2024
Utorok
7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Valiku a jej rodinu.
18.00† Mária, Jana, Daniel, Ján a František.
12.6.2024
Streda
7.00† manžel František, rodičia Aurélia a Ján a krstná mama Mária.
18.00zomrela rod. Mikulová.
13.6.2024
Štvrtok
7.00† Božena a Martin a syn Martin.
18.00† Valéria a rodičia Anton a Valéria.
14.6.2024
Piatok
7.00Požehnanie pre Mariku.
18.00Za obrátenie a usporiadanie života pre Michala.
15.6.2024
Sobota
7.00† členovia posv. ruženca.
17.00Za uzdravenie Petra.
 • V stredu 12. júna 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
 • Slovenská katolícka charita pozýva na Národný týždeň charity, ktorý sa uskutoční v rôznych slovenských mestách od 10. do 16. júna 2024. Tento týždeň bude príležitosť bližšie spoznať jej činnosť a projekty, ktoré realizuje Slovenská katolícka charita ako aj arcidiecézne, diecézne a eparchiálne charity po celom Slovensku. odrobné informácie nájdete na webe www.charita.sk.
 • V nedeľu 16. júna 2024 o 15.00 bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále
  sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov Bratislavskej arcidiecézy. Prosíme o modlitby.
 • Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk
 • Pozývame Vás na rodinnú prednášku s odborníkom na prevenciu kriminality pánom Miroslavom
  Schlesingerom s názvom Kyberšikana a nebezpečenstvá virtuálneho sveta, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23.6 o 10.30 v sále pod kostolom. Vstupné: dobrovoľné – výťažok bude použitý ako milodar na letný denný tábor pre deti.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá učiteľku 1. stupňa s nástupom od septembra 2024. Záujemcovia
  nech píšu na riaditelstvo@vdp.sk
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 2×20 a 40€.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy:

Iné:

 • Walsinghamské spoločenstvo na Slovensku pozýva na 12. ročník katlíckej pútnickej konferencie s názvom „Nové svitanie“, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 17. júla 2024 na Skalke pri Trenčíne. Konferencia je určená pre jednotlivcov aj celé rodiny. Úvodnú svätú omšu bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Viac informácií na plagáte a na www.novesvitanie.sk
 •     
 • Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22.
  septembra 2024. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life
  organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke www.pochodzazivot.sk
Farské oznamy na 10. Nedeľu v Cezročnom období – 9.6.2024
Prejsť na začiatok