02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 11. Nedeľu v Cezročnom období - 16.6.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Streda: Sv. Romualda, opáta – ľubovoľná spomienka

 • Piatok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka – spomienka

 • Sobota: Svätého Pavlína z Noly, biskupa a Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov – ľubovoľné spomienky

 • Nedeľa: Dvanásta nedeľa v Cezročnom období.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

17.6.2024
Pondelok
7.00† Irena.
18.00Požehnanie pre brataJúliusa a jeho rodinu.
18.6.2024
Utorok
7.00† Božena.
18.00†. otec Michal a teta Anička.
19.6.2024
Streda
7.00† svokrovci, syn Norbert a dcéra Erika.
18.00† sestra Mária.
20.6.2024
Štvrtok
7.00Za uzdravenie z choroby pre mamu Evu
18.00† Irena.
21.6.2024
Piatok
7.00Podakovanie Pánu Bohu za dožitých 93 rokov života
18.00Zs rodičia Viliam a Mária a starí rodičia z oboch stran
22.6.2024
Sobota
7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Žofiu
17.00Poďakovanie za dožitých 80 rokov života pre Máriu
 • Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev Vás srdečne pozývajú na modlitbu večerných chvál – vešpier, ktorá
  sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, tzn. tento mesiac to bude vo štvrtok 20. júna 2024 v uršulínskom kostole
  Loretánskej P. Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály. Informácie nájdete na plagáte.
 • Na budúcu nedeľu 23.6. pri sv. omši za účasti detí o 9:30, sa uskutoční celoročne očakávané žrebovanie zo
  všetkých odpovedí detí, ktoré sa zapájali každú nedeľu počas školského roka. Vyžrebované dieťa musí byť
  prítomné na sv. omši. Až vtedy sa stáva výhercom.
 • Pozývame Vás na rodinnú prednášku s odborníkom na prevenciu kriminality pánom Miroslavom
  Schlesingerom s názvom Kyberšikana a nebezpečenstvá virtuálneho sveta, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23.6
  o 10:30 v sále pod kostolom. Vstupné je dobrovoľné, výťažok bude použitý ako milodar na letný denný tábor
  pre deti.
 • Pozývame vás na farskú púť pri príležitosti 350 výročia zjavení Božského srdca Ježišovho. Púť je v dňoch
  od 10. do 15. 10. 2024. Prihlásiť sa môžete v predajni pod kostolom, alebo u pani Maňuchovej.
 • Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov
  v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné
  štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská
  výchova. Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024. Podrobnosti sú webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá učiteľku 1. stupňa s nástupom od septembra 2024 a zároveň
  prijme od septembra vrátnika, pracovný čas od 14.00 do 18.00. Záujemcovia nech píšu na mail: riaditelstvo@vdp.sk
 • Na potreby kostola prispel v tomto týždni osobne Bohu známy darca sumou 50€.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy:

Iné:

 • Walsinghamské spoločenstvo na Slovensku pozýva na 12. ročník katlíckej pútnickej konferencie s názvom „Nové svitanie“, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 17. júla 2024 na Skalke pri Trenčíne. Konferencia je určená pre jednotlivcov aj celé rodiny. Úvodnú svätú omšu bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Viac informácií na plagáte a na www.novesvitanie.sk
 •     
 • Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22.
  septembra 2024. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life
  organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke www.pochodzazivot.sk
Farské oznamy na 11. Nedeľu v Cezročnom období – 16.6.2024
Prejsť na začiatok