02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 12. Nedeľu v Cezročnom období - 23.6.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Narodenie Sv. Jána Krstiteľa – slávnosť.

 • Štvrtok: Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka.

 • Piatok: Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka – spomienka.

 • Sobota: SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV – slávnosť (prikázaný sviatok).

 • Nedeľa: Trinásta nedeľa v Cezročnom období.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

23.6.2024
Nedeľa
8.00† rodičia Ján a Margita a starí rodičia.
9.30† manžel Ľubomír.
11.00Za farníkov.
20.00† rodičia Anna a František.
24.6.2024
Pondelok
7.00† rodina Haladekova.
18.00† sestra Zlatica a teta Irenka.
25.6.2024
Utorok
7.00† Štefan a Anna.
18.00† Ivan a rodičia Alojz a Anna.
26.6.2024
Streda
7.00† z rodiny Moravická a Slezáková.
18.00† rodičia Gizka a Pavol.
27.6.2024
Štvrtok
7.00† darca.
18.00† mama a babka Marta Porubanová.
28.6.2024
Piatok
7.00Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Darinu.
18.00† Štefan, jeho rodičia a súrodenci.
29.6.2024
Sobota
8.00† manžel Ján a dcéra Margita
9.30† rodičia Anton a Jozefína, zať Milan
11.00Za farníkov.
17.00† sestra Mária, rodičia, starí rodičia a súrodenci.
 • Pozývame Vás na rodinnú prednášku s odborníkom na prevenciu kriminality pánom Miroslavom Schlesingerom s názvom Kyberšikana a nebezpečenstvá virtuálneho sveta, ktorá sa uskutoční v nedeľu
  23.6. o 10.30 v sále pod kostolom. Vstupné je dobrovoľné, výťažok bude použitý ako milodar na letný denný tábor pre deti.
 • Základná umelecká škola sv. Cecílie Vás srdečne pozýva na koncert, ktorý sa uskutoční 25.6. v utorok
  o 16.00. v Kostole Sv. Vincenta de Paul.
 • V sobotu 29.6. slávime prikázaný sviatok Sv. Petra a Pavla. V kostole sv. Vincenta budú sväté omše o
  8.00, 9.30, 11.00 a 17.00. Veriaci, ktorý v tento deň zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec,
  škapuliar, krížik a pod.) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné
  odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery. Zároveň, veriaci, ktorý od poludnia 28.6. do polnoci
  29.6 navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím v Boha, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Svätá omša v maďarskom jazyku v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze na sviatok sv. Petra a Pavla bude prenesená na 13. nedeľu 30.06.2024.
 • Počas mesiacov júl a august bude prerušené slúženie svätých omší v maďarskom jazyku v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze. Obnovené budú od 8.septembra 2024.
 • Pozývame vás na púť pri príležitosti 350 výročia zjavení Božského srdca Ježišovho pod vedením Vdp. Majerníka. Uskutoční sa v dňoch od 10. do 15. októbra 2024. Prihlásiť sa môžete v predajni pod kostolom, alebo u pani Maňuchovej.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá učiteľku 1. stupňa s nástupom od septembra 2024 a zároveň prijme od septembra vrátnika, Pracovný čas od 14.00 do 18.00. Záujemcovia nech píšu na mail: riaditelstvo@vdp.sk
 • Na potreby kostola prispel v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 50 a 100€.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy:

      

Iné:

 • Walsinghamské spoločenstvo na Slovensku pozýva na 12. ročník katlíckej pútnickej konferencie s názvom „Nové svitanie“, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 17. júla 2024 na Skalke pri Trenčíne. Konferencia je určená pre jednotlivcov aj celé rodiny. Úvodnú svätú omšu bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Viac informácií na plagáte a na www.novesvitanie.sk
 •     
 • Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22.
  septembra 2024. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life
  organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke www.pochodzazivot.sk
Farské oznamy na 12. Nedeľu v Cezročnom období – 23.6.2024
Prejsť na začiatok