02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 13. Nedeľu v Cezročnom období - 30.6.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Utorok: NÁVŠTEVA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE – sviatok.

 • Streda: SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA – sviatok.

 • Štvrtok: Sv. Alžbety Portugalskej – ľubovoľná spomienka.

 • Piatok: Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, slovanských vierozvestov, patrónov Európy – slávnosť.

 • Sobota: Sv. Márie Goretti, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka.

 • Nedeľa: Štrnásta nedeľa v Cezročnom období.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

30.6.2024
Nedeľa
8.00† Hermína.
9.30Za zdravie a Božiu pomoc pre sestričku Katarínu DKL
11.00Za farníkov.
20.00Zs syn Martin, manžel Stanislav a rodičia z oboch strán
1.7.2024
Pondelok
7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kremeňovú.
18.00† priatelia Milka, Magda, Irenka a Pepo.
2.7.2024
Utorok
7.00† z rodiny.
18.00† rodičia: Elemír a Katarína a ostatní zosnulí členovia rodiny..
3.7.2024
Streda
7.00Za dar viery pre rodinu.
18.00† rodičia Ján a Sabína.
4.7.2024
Štvrtok
7.00Na úmysel darcu.
18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre deti s rodinami.
5.7.2024
Piatok
8.00Za zdravie Božie požehnanie pomoc a ochranuPanny Márie pre rodinuŠebovú a Hanicovú.
11.00Za farníkov.
18.00Za darcu a jeho rodinu.
6.7.2024
Sobota
7.00Za darcu a rodinu, za zdravie, Božie požehnanie, pomoc a ochranu Panny Márie.
17.00† rodičia a syn Jaroslav.
 • Vstúpili sme do obdobia prázdnin a dovoleniek, aby sme si oddýchli a načerpali nové sily. To sa týka aj kňazov v našej farnosti. Z tohto dôvodu vás prosíme o trpezlivosť. Budeme vám slúžiť ako budeme vládať, ale bude nás menej ako zvyčajne a pokrývať budeme aj služby za bratov, ktorí si čerpajú dovolenky.
 • V piatok 5.7. na slávnosť Sv. Cyrila a Metoda budú sväté omše v kostole sv. Vincenta o 8.00, 11.00 a 18.00. V Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze bude svätá omša ráno o 8.00, svätá omša o 17.00 nebude.
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.00. Eucharistická adorácia bude vo Farskom kostole v utorok a piatok od 16.00.
 • Modlitba fatimskej soboty bude v sobotu 6.7.2024 po rannej svätej omši o 7.00 hod v Kostole sv. Vincenta.
 • Farský denný tábor bude tohto roku prebiehať od 1. do 4. júla v sále Vincentínum na prízemí kostola. Kapacita tábora je už naplnená. Prosíme veriacich o modlitby za Božie požehnanie a ochranu.
 • V dňoch 1.7 až 9.7. bude predajňa sv. Vincenta zatvorená, nakoľko v tomto čase bude prebiehať inventúra.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20 a 50€.
 • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.
Rodičom, starým rodičom, deťom a všetkým vám, prajeme radostné a požehnané prežitie prázdnin.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy: 

     

Iné:

 • Walsinghamské spoločenstvo na Slovensku pozýva na 12. ročník katlíckej pútnickej konferencie s názvom „Nové svitanie“, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 17. júla 2024 na Skalke pri Trenčíne. Konferencia je určená pre jednotlivcov aj celé rodiny. Úvodnú svätú omšu bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Viac informácií na plagáte a na www.novesvitanie.sk
 •     
 • Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22.
  septembra 2024. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life
  organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke www.pochodzazivot.sk
Farské oznamy na 13. Nedeľu v Cezročnom období – 30.6.2024
Prejsť na začiatok