02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 14. Nedeľu v Cezročnom období - 7.7.2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Utorok: Sv. František Regis Clet – spomienka vo vincentskej rodine a Sv. Augustín Zhao Ronga, kňaz, a spoločníci, mučeníci – ľubovoľná spomienka.

 • Štvrtok: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy – sviatok

 • Sobota: Sv. Henricha – ľubovoľná spomienka.

 • Nedeľa: Pätnásta nedeľa v Cezročnom období.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

7.7.2024
Nedeľa
8.00† otec Viliam a † z rodiny. Maňúchovej a Vaľkovičovej.
9.30† rodičia Emil a Katarína, brat Ľubomír.
11.00Za farníkov.
20.00† Štefan.
8.7.2024
Pondelok
7.00† Stanislav a Petronela.
18.00Za † rodičov Mačovských a brata Mariána.
9.7.2024
Utorok
7.00† manžel Daniel a syn Michal.
18.00Za † st. rodičov Mačovských a tetu Helenku.
10.7.2024
Streda
7.00Za pokoj a dobro v rodine.
18.00† mama Gizka.
11.7.2024
Štvrtok
7.00Za dary Ducha Svätého pre Jozefa a Dagmar.
18.00† dcéra Petra, rodičia a teta Terézia.
12.7.2024
Piatok
7.00Na úmysel darcu.
18.00† Štefan Peško.
13.7.2024
Sobota
7.00Za † členov posvätného ruženca.
17.00Za † rodičov Jozef a Anna a svokrovci Július a Alžbeta
 • V prvom prázdninovom týždni sa v priestoroch pod kostolom Sv. Vincenta de Paul konal farský denný tábor. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh tábora, animátorom, Spojenej škole sv. Vincenta de Paul za poskytnutie vonkajších priestorov, rodičom a všetkým dobrodincom, ktorí tábor podporovali svojimi modlitbami a obetami – duchovnými aj materiálnymi.
 • Viacerí sa pýtate či bude naša farnosť organizovať dopravu na blahorečenie Janka Havlíka 31.8.2024 do Šaštína. Požiadali sme cestovnú kanceláriu o prípravu cenovej ponuky. Na budúcu nedeľu poskytneme bližšie
  informácie.
 • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca z minulej nedele vyniesla 1369,37 €.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.
Rodičom, starým rodičom, deťom a všetkým vám, prajeme radostné a požehnané prežitie prázdnin.

P. Peter Šaradin CM, farár

Prílohy: 

     

Iné:

 • Walsinghamské spoločenstvo na Slovensku pozýva na 12. ročník katlíckej pútnickej konferencie s názvom „Nové svitanie“, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 17. júla 2024 na Skalke pri Trenčíne. Konferencia je určená pre jednotlivcov aj celé rodiny. Úvodnú svätú omšu bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Viac informácií na plagáte a na www.novesvitanie.sk
 •     
 • Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22.
  septembra 2024. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life
  organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke www.pochodzazivot.sk
Farské oznamy na 14. Nedeľu v Cezročnom období – 7.7.2024
Prejsť na začiatok